AIGUA - Page 36

STRAVINSKY, Ígor Oranienbaum (Sant Petersburg), 18/6/1882 - Nova York, 1971 NACIONALITAT Russa ÈPOCA Neoclassicisme OBRES PRINCIPALS L’ocell de foc Petruska La consagració de la primavera Història d’un soldat COMENTARI Deixeble de Rimski-Kórsakov i personatge que es relacionà amb Pablo Picasso, se’l considera un gegant de la música escènica. Té una extensa producció d’un centenar d’obres que es poden classificar en tres períodes: rus, neoclàssic i serial; tot i això, és un compositor difícil de classificar, ja que es distingeix per una trajectòria independent de la resta i es caracteritza per un estil propi. 36