AIGUA - Page 32

FRANK, César-Auguste Lieja, 10/12/1822 - París, 9/11/1890 NACIONALITAT Belga ÈPOCA Romanticisme (segona generació) - Inici impressionisme OBRES PRINCIPALS Simfonia Poemes simfònics: Psyque Variacions simfòniques per a piano i orquestra Obres per a piano Sonata per a violí Quintet Oratoris COMENTARI Inventor de la sonata cíclica, basada en un principi segons el qual els temes són recognoscibles en cadascuna de les parts independentment de l’estructura. La seva música està influenciada per l’academicisme i l’impressionisme naixent i es caracteritza pel lirisme, el respecte a les tradicions i el cromatisme del qual es serví constantment. La seva obra va influenciar els compositors francesos de l’època. 32