AIGUA - Page 26

 Experimentació sonora: o Intensitat: Ompliu una pica (cubell, galleda) d’aigua obrint l’aixeta a raig, tenint-la mig tancada, deixant-ne sortir un rajolí... Escolteu quin so fa l’aigua cada vegada. o Altura: Ompliu ampolles (vasos, recipients) amb diferents mides d’aigua. Llavors, bufeu l’aigua o piqueu les ampolles. Jugueu a escoltar les diferents altures i reconèixer-les. o Durada: Deixeu rajar una aixeta molta estona, menys estona, gotejant... o Manipuleu l’aigua d’un receptacle: Amb diferents recipients, amb una regadora...  Experimentació sonora amb elements: o Tireu a dins de diferents recipients pedres, fustes, fulles... o Bufeu l’aigua amb una canyeta o un tub. o Ompliu olles, ampolles, vasos i plats, i piqueu aquests objectes amb les mans, els dits, baquetes, culleres de fusta i culleres de metall. El mestre pot fer diferents ritmes. També es poden acompanyar cançons, dites i diàlegs, i il·lustrar contes sonorament. o Tireu i feu rodolar pilotes dins de l’aigua. o Escolteu com sona l’aigua dins del globus. o Escolteu quin so fem quan petem globus d’aigua.  Sensacions: o Tacte:  Piqueu amb la mà plana sobre l’aigua.  Removeu l’aigua amb les mans d’un costat a l’altre.  Feu remolins.  Esquitxeu amb els dits.  Feu les activitats anteriors amb recipients amb aigua a diferents temperatures. o Gust: Tasteu aigua amb una mica de sal, sucre, llimona, taronja, menta... o Olfacte: Oloreu aigua de roses, menta, farigola, de diferents flors... o Vista: Tenyiu aigua de diferents colors, il·lustreu una audició amb aquarel·les... Tal com s’ha dit en començar aquest apartat de propostes didàctiques, us hem fet suggeriments i us hem donat idees que podeu portar a la pràctica, si us convenen, o bé podeu treballar i crear les propostes que cregueu oportunes per a cada grup d’infants. 26