AIGUA - Page 15

 Els alumnes canten i ballen la dansa (el mestre o un alumne cada vegada diu quin nen ha de girar-se). La dansa s’acaba quan tots els alumnes s’han girat. 2a versió  Audició: Quina cançó és?, és igual que la que ballem? què sona diferent? què sona igual? Es fa l’anàlisi de la segona versió (tempo, caràcter, timbre de la veu...).  Audició viva: El mestre canta aquesta versió i amb la punta dels dits va marcant la pulsació sobre el cos dels nens (pessigolles).  Pulsació: Els nens de dos en dos escolten la cançó i marquen la pulsació amb els dits sobre el cos de l’altre.  Cantar: Els alumnes canten la cançó amb el caràcter i tempo de l’audició. Es pot fer amb altres cançons.  Moviment: Els nens escolten la música i es mouen per l’espai tot seguintne el tempo i el caràcter. Quan la música acaba i hi ha silenci, s’han de quedar immòbils.  Acompanyament: Els alumnes canten i acompanyen la cançó picant la pulsació amb diferents timbres (instruments de percussió, olles, culleres...).  El mestre esquitxa els alumnes amb gotes d’aigua mentre escolten o canten la cançó.  Mural: Amb colors, els alumnes piquen la pulsació sobre un paper d’embalar mentre escolten la cançó tot intentant seguir-ne el caràcter i la pulsació. 3. Els soldats Joc dansa infantil tradicional català núm. 17  Ballar la dansa: Els alumnes aprenen a ballar la dansa per imitació mentre l’escolten cantada pel mestre o enregistrada.  Treball de pulsació i expressió: Els alumnes han de caminar com els soldats. Els podem preguntar de quines altres maneres podem caminar (ràpid, lent, tristos, alegres...). 15