AIGUA - Page 14

 Audició viva: El mestre canta la cançó i els alumnes escolten. Es pot cantar diverses vegades i en diverses sessions de diferents maneres: amb diferents síl·labes (nu, la, da ba da...), xiulada, amb text...  Amb acompanyament: El mestre canta i, a la vegada, acompanya la cançó amb gotes d’aigua, bastó de pluja, triangle, cròtals, carilló..., i els alumnes escolten. Després, el mestre canta i els alumnes (individualment, petit grup, mig grup, tots) acompanyen la cançó.  Cantar la cançó: El mestre ensenya la cançó als alumnes. (El procés d’ensenyament - aprenentatge que es pot seguir amb els nens i les nenes més menuts és que el mestre canta la cançó sencera i els alumnes, a mesura que la van escoltant, s’hi afegeixen; amb nens més grans, es pot ensenyar la cançó per frases i per imitació.)  Audició: El mestre i els alumnes escolten l’audició de la cançó. Es poden treballar els aspectes següents: la veu de dona i la melodia amb acompanyament (qui canta?, canta sol?, se sent algun altre instrument?, sonen alhora?). Aquest treball de discriminació auditiva es pot reforçar amb imatges i titelles que mostrin el piano i una dona cantant. 2. Olles, olles Cançó dansa en rotllana tradicional catalana núm. 11 Les dues versions proposades en el disc llibre d’aquesta cançó dansa són molt diferents de caràcter, tempo... Poden suggerir diferents activitats per a cada versió: la làmina que les il·lustra mostra unes mans recollides per a la primera versió i unes mans que es belluguen per a la segona: 1a versió  Dansa: Els alumnes ballen la dansa (caminant tot seguint la pulsació) amb el mestre, que la canta i va dient cada vegada el nom d’un dels alumnes perquè es giri.  Dansa: Ballar la dansa amb la música enregistrada (el mestre va dient cada vegada quin infant es gira). 14