AIGUA - Page 13

Aquest disc llibre és una proposta de concert —d’audició—, l’objectiu principal del qual és escoltar música. Les activitats i els suggeriments van dirigits al treball d’audició i comprensió de la música escoltada i també al material musical i sonor que permet fer una gran varietat d’activitats per treballar la música i el fet sonor. Les obres que componen Aigua es poden dividir en dos grups: les obres musicals per escoltar i les cançons. Dins del grup de cançons, hi ha les cançons que es poden cantar i escoltar, que són les cançons infantils (Cançó de l’aigua; Olles, olles i Els soldats), i les cançons per escoltar, que són les cançons d’audició (Noninó, Pregón, Duetto buffo di due gatti, Anything goes, Cànon sobre un tema d’A. Caldara i I feel pretty). En treballar les cançons i les obres musicals, també es desplega un ventall molt ampli de possibilitats per tractar diferents elements musicals (la pulsació, les qualitats del so, l’acompanyament, l’estructura, la textura...). Aquest disc llibre també presenta enregistrats i il·lustrats diferents sons produïts per l’aigua que permeten treballar l’aigua com un element sonor i musical, i treballar els sentits i les sensacions. També en faciliten la investigació sonora. Com ja s’ha dit abans, en aquest apartat es presentarà cada peça del concert i se suggerirà tota una sèrie d’activitats i idees orientatives per treballar a l’aula. Al corresponent apartat de Vocabulari i glossari, es pot consultar més informació sobre les èpoques i els autors d’aquestes músiques. CANÇONS INFANTILS Com bé escriu Mariona Vila en el text final del disc llibre, en aquest concert “s’ha inclòs material popular perquè els nens puguin esdevenir agents actius participant en la interpretació”. Seria convenient que els nens i les nenes abans d’assistir al concert hagin après les cançons infantils següents: Cançó de l’aigua; Olles, olles i Els soldats. (En trobareu les partitures en el glossari.) 1. Cançó de l’aigua núm. 1 i 7 (del disc llibre) Cançó d’autor, lletra i música de Mariona Vila Aquesta cançó es podria treballar de moltes maneres. Per exemple: 13