Aha! Aha! 9 - november/december 2018 - Page 4

4

Levende herinneringen...

Het is een eenvoudig idee, maar je moet er maar opkomen: juf Julie Beck van onze OKAN-afdeling ging op zoek naar oude foto’s die de verschrikking en de vertwijfeling van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog uitdrukten en speelde de situatie na, samen met haar leerlingen. De taferelen werden in scène gezet en er werden zwart/wit-foto’s van genomen. Het resultaat is even mooi als ontnuchterend: plots blijkt, dat de mensen op de oude foto’s helemaal niet zo ver van ons verwijderd zijn als die verstreken eeuw doet vermoeden. De taferelen die zij meemaakten en vaak moesten ondergaan, zijn perfect vergelijkbaar met wat hedendaagse oorlogsslachtoffers voor de kiezen krijgen. Dàt zien uitbeelden door je eigen leerlingen, doet een mens toch even nadenken...