Aha! Aha! 8 - september/oktober 2018 - Page 18

Taalscreening op onze school

In de afgelopen weken werd elke leerling die net instroomt in het voltijds gewoon secundair onderwijs gescreend op het niveau van de onderwijstaal.

Om de taalvooruitgang in kaart te brengen zullen deze leerlingen in mei 2018 voor een tweede keer worden gescreend.

De leerlingen van het tweede leerjaar zullen in mei een derde screening uitvoeren.

Voor de screening werkt onze school met Diataal. Diataal ontwikkelt vanuit een welbepaalde visie Diatoetsen en aanvullend lees- en oefenmateriaal.

Het aansluitend oefenmateriaal - zoals de teksten van Diaplus- wordt op onze school in de lessen NTV ter ondersteuning ingezet. Op deze manier kan elke leraar bijdragen tot de groei van de Nederlandse taal van de leerling.

Geïnteresseerd? Meer informatie over Diataal is hier te vinden.

Multieskola

Onze school en KA MXM in Merksem nemen samen met Spanje, Schotland en Polen aan het Erasmus+ project Multieskola deel.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een ‘toolkit’ voor leraren die in een meertalige omgeving lesgeven. De inhoud van de toolkit staat gebundeld op een website ontworpen door Spanje.

Meer weten? Klik gewoon op de foto voor een link naar de website!