Aha! Aha! 6 - maart 2018 - Page 17

17

Van ultra-sport tot

extra-geschiedenis

De leerlingen van 2AA, 2AB en 2Marketing & Ondernemen namen tijdens de projectweek een duik in de iets minder fraaie geschiedenis van onze streek: tijdens een bezoek aan Fort Breendonk bekeken ze met eigen ogen de historische gevolgen van onverdraagzaamheid en nazisme. Wie nog niet stil en ingetogen was toen hij binnenging, was dat zeker toen hij buitenkwam. De rest van de week kwamen de sportievelingen aan hun trekken: in een partijtje minigolf werd de precisie aangescherpt; tijdens het hoogteparcours werden grenzen verlegd… Bekomen van zoveel emotie, deden de leerlingen tijdens een filmvoorstelling bij cultuurpartner ’t Gravenhof.