Aha! Aha! 6 - maart 2018 - Page 12

12

Dit schooljaar werken onze school en KA MXM in Merksem samen met buitenlandse partner uit Spanje, Schotland en Polen aan het Erasmus+ project Multieskola. In maart zijn Betty Mommen (AH) en Yolanda Heyligen (KA MXM) in Krakau (Polen) gaan overleggen met de buitenlandse partners van het project.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van een ‘toolkit’ voor leraren secundair onderwijs.

En waaruit bestaat de ‘toolkit?’

Opleidingsmodules: om leerkrachten meer inzicht te geven in hun activiteiten in de klas en hoe ze deze kunnen aanpakken.

Praktische hulpmiddelen: middelen en methodes met het oog op inclusief onderwijs en met de nadruk op het belang van meertaligheid en diversiteit in de klas.

Gepubliceerd in een Virtuele Leeromgeving: om ruimte te bieden voor samenwerkend leren en uitwisseling van ervaringen.

Wil je al een voorsmaakje van deze virtuele omgeving, ga dan een kijkje nemen op http://multieskola.maristak.com/

AH en Multieskola : de toolkit van de toekomst

Een wonder der projectie

Ook op de thuisbasis in Hoboken werd in maart flink de handen uit de mouwen gestoken: wie om één of andere reden niet meekon op gwp, zette zijn of haar tanden in een kunstwerk dat de studiezaal van onze campus aan de Distelvinklaan plots een extra snuifje cultuur én toekomstgerichtheid geeft..chapeau!