Aha! Aha! 5 - februari 2018

Durven, leren en doen in het Atheneum Hoboken

Aha!

Carnaval op AH!

Alaaf! Alaaf! Driewerf Alaaf!

Wetenschapsdag

voor basisscholen

Kijken naar de toekomst

Experimenteer je slim!

Wiskunde & boterhammen

Het Atheneum Hoboken is een school van het Gemeenschapsonderwijs

Elke week een -cknick!

Nummer 5

Februari '18

Al het nieuws (of toch héél veel) over onze school uit februari

NIEUWSBRIEF