Aha! Aha! 5 - februari 2018 - Page 9

9

Gewéld(ig)!

Het is een triestige vaststelling, maar onze leerlingen leven in een wereld waarin ze maar al te vaak in aanraking komen met gratuit geweld. Tijdens de cultuurdag in februari wilden de leerlingen van 5Kantoor dit aankaarten door een stop motion-filmpje te maken, dat scènes van geweld waarmee ze zelf in aanraking zijn gekomen, zonder filter in beeld brengt. Niet voor gevoelige zieltjes, maar toch met heel veel gevoel gemaakt...

The making of...