Agri Kultuur September / September 2016 - Page 57

‘n Aktebesorger is ‘n prokureur wat ‘n verdere eksamen geskryf het en ‘n aanvullende kwalifikasie verwerf het. Hy word deur die Hoërhof toegelaat om as aktebesorger te praktiseer. Hy spesialiseer in die opstel van die dokumente wat gebruik word wanneer ‘n eiendom verkoop word of wanneer geld geleen word en ‘n verband geregistreer word. Hy spesialiseer in eiendomstransaksies. U moet seker maak dat u met ‘n aktebesorger, ‘n prokureur met ‘n ekstra kwalifikasie, konsulteer en hom aanstel wanneer u eiendom verkoop. Hy kan die koopbrief vir u bestudeer en u van die regte advies voorsien. Onthou om u eie aktebesorger aan te stel wanneer u u eiendom verkoop. Hy sal u belange beskerm en verseker dat die transaksie so spoedig moontlik afgehandel word. Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies. (E&OE) BREDASDORP