Agri Kultuur September / September 2016 - Page 20

CCM, Complex CalSus en Complex SuperCa is drie opwindende nuwe produkte wat uitstekend is om boere met plantvoeding en plantenergie te help. CCM is ’n alkaliese bron wat die kalsium- en magnesiumkonsentrasies in die behandelde grondsone verhoog, terwyl Complex CalSus ’n alkaliese bron van kalsium vir verhoogde kalsiumkonsentrasies in die behandelde grondsone is en Complex SuperCa ’n rewolusionêre bron van kalsium is wat as blaarvoeding en of sproeibemesting gebruik kan word. Beide CCM en Complex CalSus bevat bestanddele soos kalsium, magnesium en organiese komponente. Albei produkte is ’n unieke gemikroniseerde Ca/Mg-bron in ’n karbonaatvorm. Die gemiddelde grootte is tussen 5-15µm. Die klein partikelgrootte verseker ’n verhoogte reaktiewe oppervlakte in die grond. Een kilogram konvensionele kalk behoort ’n reaktiewe oppervlakte van ongeveer 365m² te hê terwyl een kilogram mikrofyn kalk (5-15µm) ’n reaktiewe oppervlakte van ongeveer 60 000m² het.  Die verhoogde reaktiewe oppervlakte verseker ’n versnelde reaksietyd en skep ’n hoër elektrostatiese lading vir element/energie-oordrag.  Onmiddellike positiewe verandering van     die Ca:Mg en suurversadiging en katioonuitruil koëffisiënt (KUK). Die plantvoedingstof Ca⁺⁺ raak beskikbaar vanweë die chemiese en biologiese reduksie reaksies van Ca/Mgkarbonaat. Verbeterde opname van plantvoedingstowwe (basisversadiging). Verbeterde grondtekstuur en -tekstuur. Verhoogde vogpenetrasie en voghouvermoë. Aanwending: Berei ’n mengsel (Suspensie) van CCM of Complex CalSus in genoegsame water om volledige bedekking van die geteikende grondsone te verseker. Die standaard aanwending is 5-12kg/ha, toegedien in ‘n minimum van 200L water/ha