Agri Kultuur March/ Maart 2016 - Page 56

Tydens die weeg van diere veral op hierdie tipe weiding is dit belangrik om altyd op dieselfde prosedure te werk waar leëpensmassa die korrekte tegniek uit ’n navorsingsoogpunt is, maar nie prakties vir plaastoestande nie. Die punt word aa