Agri Kultuur March/ Maart 2016 - Page 47

MONSANTO en jy ... ... sorg saam vir ons gemeenskap. Het jy geweet dat jy en MONSANTO ’n belangrike rol speel in die skep van ’n gesonde gemeenskap? MONSANTO was instrumenteel in die stigting van die Buhle Akademie waar boere in-diens opleiding ontvang en is ook in jou gemeenskap betrokke by skoleprojekte, die instandhouding van skoolbussies, vrouedae, sportaktiwiteite, gemeenskapopleiding, natuurbewaring, veiligheidsaksies en ander skenkings. Kontak ons gerus by: 011 790-8200 of customercare.sa@monsanto.com ho o s r g ons m a a S vir ’n vo l ub are uppe marketing A13080AK toekoms. ® Monsanto is ‘n geregistreerde handelsnaam van Monsanto Technology LLC. Monsanto Suid-Afrika (Edms) Bpk, Posbus 69933, Bryanston, 2021.