Agri Kultuur March/ Maart 2016 - Page 45

Groei- Pitvast- Hektoliter- Cultivar periode heid massa Baviaans (PTR) Medium ** ** ** *** Medium ** ** ** # Kort-Medium ** *** ** * Medium ** ** ** * Medium-Lank *** ** ** *** PAN 3408 (PTR) PAN 3471 (PTR) Ratel (PTR) SST 0127 (PTR) Strooisterkte Uitloopweerstand SST 015 (PTR) Kort ** ** ** *** SST 027 (PTR) Medium-Lank ** ** ** ** SST 056 (PTR) Kort-Medium ** ** ** *** SST 087 (PTR) Lank ** ** ** ** SST 096 (PTR) Medium-Lank ** ** ** *** Lank ** ** ** *** Lank ** ** ** * SST 88 (PTR) Tankwa (PTR) * Redelik ** Goed *** Uitstekend # Swak ? Onbekend PTR: Cultivar beskerm deur Planttelersregte. Tabel 4: Agronomiese eienskappe van koringkultivars wat vir verbouing onder droëlandtoestande in die Wes-Kaap produksiegebied aanbeveel word Cultivar Baviaans (PTR) Stamroes Blaarroes Streeproes V MV W PAN 3408 (PTR) MVV MV W PAN 3471 (PTR) V MWMV W MW MV W Ratel (PTR) SST 0127 MWMV MWMV W SST 015 (PTR) V MV W SST 027 (PTR) MWMV MV W SST 056 (PTR) MV MW MW SST 087 (PTR) V W W SST 096 (PTR) V MV MW V V MW MV W W SST 88 (PTR) (PTR) Tankwa (PTR) V = Vatbaar MV = Matig vatbaar W = Weerstand MW = Matige weerstand PTR: Ckltivar beskerm deur Planttelersregte. *Sommige MV en V plante mag voorkom Tabel 5: Siekte weerstand of –vatbaarheid van koringkultivars wat vir verbouing onder droëlandtoestande in die Wes-Kaap produksiegebied aanbeveel word Variasie in roesrasse kan kultivars verskillend beïnvloed. Reaksies wat hier aangedui word is gebaseer op bestaande data vir die mees virulente roesrasse wat in Suid Afrika voorkom. Die verpreiding van roesrasse mag verskil tussen produksiegebiede. Die navorsing is moontlik gemaak deur die finansiële ondersteuning van die Wintergraantrust en die Landbounavorsingsraad