Agri Kultuur March/ Maart 2016 - Page 44

Plantdatum (weke) April Cultivar 3 Baviaans Mei 4 1 2 Junie 3 4 1 Saaidigtheid (kg/ha) 2 100-130 (PTR) PAN 3408 (PTR) 100-130 PAN 3471 (PTR) 100-130 100-130 Ratel (PTR) SST 0127 110-120 (PTR) SST 015 (PTR) 110-130 SST 027 (PTR) 100-130 SST 056 (PTR) 110-130 SST 087 (PTR) 110-120 SST 096 (PTR) 110-130 SST 88 100-120 (PTR) 100-130 Tankwa (PTR) Tabel 2: Optimum plantdatums en saaidigthede van koringcultivars in die Wes- en Suid-Rûens Plantdatum (weke) April Cultivar 3 Baviaans Mei 4 1 2 Junie 3 4 1 Saaidigtheid (kg/ha) 2 (PTR) 100-130 PAN 3408(PTR) 100-130 PAN 3471 100-130 (PTR) 100-130 Ratel (PTR) SST 0127 (PTR) 110-120 SST 015 (PTR) 110-130 SST 027 (PTR) 100-130 SST 056 (PTR) 110-130 SST 087 (PTR) 110-120 SST 096 (PTR) 110-130 SST 88 (PTR) Tankwa (PTR) Tabel 3: Optimum plantdatums en saaidigthede van koringcultivars in die Oos-Rûens 100-120 100-130