Agri Kultuur January / January 2018 - Page 70

Sielkundige probleme en hoe om dit te hanteer Johannes Jordaan As ek my lewe kon oorhê, sou ek: • Meer gereis het en interessante plekke besoek het • Meer met kinders gespeel het • Vroeër in my lewe tot rus gekom het • Tyd gemaak het om aan rose te ruik, en • Meer liefde teenoor my medemens en veral aan my gade en gesin betoon het • Ek sou ook nie die lewe so ernstig opgeneem het nie. D ie probleem is, mens kan nie jou lewe oorhê nie. Daarom moet mens voorkomend lewe. Dis veral jonger mense wie se lewe nog voorlê, wat meer kan meer doen om dit reg te bestuur. Hoewel dit belangrik is dat alle mense uit hul foute sal leer, en so verhoed dat hulle dit her- haal, hou selfverwyt groot sielkundige gevare in. Die volgende leuse is hier toepaslik: Aan water wat onderdeur die brug is, of die melk gestort is, kan jy niks meer doen nie. Aanvaar eerder jou foute as deel van ‘n leer- proses. Maak vrede met jou verlede en fokus op die tyd wat nog in die toekoms vir jou wag. Selfverwyt veroorsaak swaarmoedigheid en AgriKultuur |AgriCulture depressie. Dit is die siekte van ons tyd. Om dit te voorkom, moet mens jou onderbe- wussyn gesond hou. Jou onderbewussyn is daardie misterieuse deel van jou menswees wat vergelyk kan word met ‘n oseaan waarvan ons maar net die oppervlakte ken. Dit kan ‘n wonderlike bron van intuïtiewe wysheid vir jou wees. Maar weerhou jou van negatiewe ged- agtes en selfverwyt oor die verlede, en/of ook van wraakgedagtes teenoor ander. Dis gif vir die gees. En dit verander niks aan die situasie nie. Voorkom eensaamheid. Wanneer jy ouer word, kom jy gou agter dat eensaamheid en depressie ‘boesemvriende’ is. Dit dui ook op redes vir die hoë voorkoms van self dood onder bejaarde eensames. 70