Agri Kultuur December / Desember 2018 - Page 41

ONS LEWER DIE VOLGENDE DIENSTE: • BOEKHOUDING • BESTUURS- EN FINANSIËLE STATE • BELASTING DIENSTE • MAATSKAPPY/BESIGHEID REGISTRASIE • SEKRETARIËLE DIENSTE • BOEDELBEPLANNING & TESTAMENTE • TRUST ADMINISTRASIE • B-BBEE HERSTRUKTURERINGS KONSULTANTE (023) 342 2374 | agri@bvsa.ltd