Abdon 7-8/2018 Abdon 7-8_2018 - Page 4

O BSAH Úvod ........................................................................................................................ 1 Téma mesiaca: „okuliare“ ................................................................................... 3 Spomienka – Tomáš Beník .................................................................................. 3 Okuliare – Bianka Knutová ................................................................................ 13 Fotografia – MetaLenka ..................................................................................... 14 Vlastná tvorba .............................................................................................. 15 Za lásku – Bianka Knutová ................................................................................ 15 Perspectiva libri infinitum – Romanus Von Ray ............................................. 16 Fotografia – Bianka Knutová ............................................................................. 19 Kubo – Ivan Kučera ........................................................................................... 20 Příroda – MetaLenka ......................................................................................... 22 Seriál ..................................................................................................................... 23 Upíři sestry (30. kapitola) - MetaLenka ............................................................ 23 Pozvánka ..................................................................................................... 26 BBCON 2018 –DNA .......................................................................................... 26 Reportáž .............................................................................................................. 28 Metalfest v Plzni 2018 – MetaLenka ................................................................. 28 Recenzia ............................................................................................................... 32 Medziválečná literatura – Elwin Smaragdová .................................................. 32 O niečom ............................................................................................................. 34 O prechádzkach a vnútornom monológu – Executor ..................................... 34 2