Abdon 7-8/2018 Abdon 7-8_2018 - Page 38

toho pri nedostatku času vzdáme ako prvého a naďalej sa budeme stále dychtivo hnať len za vonkajším konzumom. Nie je zbytočné objavovať veľký svet, keď zabudneme na maličkosť, v ktorej sa celý svet ukrýva? Ak už poznáme výnimočné momenty ktoré nastali spontánne, prečo sa o nich nesnažiť cielene? Ak sa naozaj chceme ponoriť do úvah alebo spomienok, je potrebné na čas urobiť, čo nás nikto neučil – odtrhnúť sa od všetkých tých lákavých médií vo vonkajšom svete.  :6'6F[&&f:6VV:R7FfVR6bHW&&V:\H[RF ;G6,:f7FWFP;6KfVח6W;6Fl:Bb6WFH7FVFRHW&&VRRFfGRW&;Ff;G&HZR H666V֖VZR<;&GW ZVRl;6VFbF,:6&ff7f6:66V: [FRfF7F6;&GRFgFfZRV6:,:6:לZƖV淒;F:F;&b&FV [R\H66f;F&RHf[fZR( 6:F&&f'^( \Z֐F&VR66<:FBFF&RW&b6WFHV7H7FFR6FX\HH:f:6VFF6&f&V6B&VFfFR6V66Wgח6VHW ZRRFVF7FF[ZR62&RVF6&VwV;6VFWGF,;F: KZRFF\HVPR6;G"&\[F\H[R&&:6&f:\[V,;fG\:b6&֒&W&;6:666f6,:BfƒGfR&G'l:f& [RRL;F\[L:W:KZR666l:R7ƜZR7fRלZƖV淒<:FZR[6&