Abdon 7-8/2018 Abdon 7-8_2018 - Page 19

V LASTNÁ TVORBA Autor: Romanus Von Rayne Perspectiva libri infinitum Kde bolo tam bolo, bolo raz jedno kráľovstvo. V tom kráľovstve vládol múdry kráľ, ktorý poznal hodnotu múdrosti. Preto bolo v jeho kráľovstve veľa vzdelaných a múdrych ľudí, nie len na kráľovskom dvore. Samozrejme, toto kráľovstvo malo úžasné množstvo vedomostí. Žiaľ, všetko strávil zub času. Ako o tom viem? Samotná Calliope ku mne zostúpila v sne a požiadala ma, aby som rozpovedal príhodu. Príhodu, ktorá sa stala dvom bádateľom tohto tajomného kráľovstva na ich ceste do minulosti. Vo svojej ceste totiž zašli oveľa ďalej, než tušili. Boli to dvaja mágovia, na ceste za hlasmi svojich dávnych predkov. Tie k nim však neprehovorili. Prehovorila k nim príroda. Príroda k nim priniesla hlas hovorcu Prastarých. Boli na ceste dlhé, dlhé hodiny. Už sa schyľovalo k večeru, a oni si začali hľadať miesto na prespatie. Išli divočinou, široko ďaleko nebolo ani živáčka. Ale našli jaskyňu, v ktorej sa zložili. Zložili sa tam na prechodný spánok, ale dočkali sa večného spánku, tak veľmi ich tá jaskyňa zaujala. A ich dušou som videl zlatý nápis na kamennej stene: Perspectiva libri infinitum Priamo pod ním boli ďalšie písmená usporiadané v jazyku, ktorému som nerozumel. Mágovia, ktorých očami som sa díval, však boli objavom tak unesení, že zasvätili ostatok svojho života objaveniu tajomstva tohto odkazu. A ja som to videl, každý VF\XF\X[L;VFRלZƖVRb67&F667&F66F,:F'ƒ7R&WF[R7Bg'7FWb&6RgZV[ƒFF,;֒搧&:FgFZRl:6v2f,:F:FVV6H;fH֜[R\HFF H:FFR:Z7fWB&HV;V66V'7FR:2 KWFfƒ:ZFf;:斲PFF[֖F'&b&F7F67FWfR&::66R&7F,:&ƒ;G&&WF6&ƒF67R&ƒ7fRG7FGRFHFHЧgGl:&斶&W&bl:LHZ:6\[6l:LHZ:Bl:2fVF&VG7FfZR&7F,:67f:&:Чf\K֒,;6\H֖ƒ H6&L;6FfVF7L:&FK [R66֒Wf:Fƒl;FƒFR6&FƐgGf&ZR\H H'6fZ:FH֜ZR[6W7Ffƒf:斆f:ֶ7G,:[7RfVF7L:&7F,;667F&7F6WW&;6F H'7FRgfƐ斆֒6&VRV&ƒF文fZR\Hf\K6VZRFW67&626ЬH:FZRV6&FVF,;7L:&&7F,;6\H6'g斶7fWBF,;b6V&R'6f,:7R'p