Abdon 7-8/2018 Abdon 7-8_2018 - Page 15

Už párkrát sa stalo, že som na ňom našiel veniec, ktorý mal byť „od rodákov z Balárova.“ Pradedo vtedy spomínal, že niekoľko chlapov odišlo z dediny k partizánom, takže je možné, že sa konca vojny dožili. Len by ma zaujímalo, ako sa dopátrali k miestu, kde bol pradedo pochovaný. A vlastne, médiá sú všemocné. Asi som si nevšimol fotografov a novinárov, ktorí o čosi zvýšili ten chatrný počet smútiacich nad dedovým hrobom. Všetci chceli zabudnúť na minulosť, no môj pradedo a pár jeho rodákov na ňu nikdy nezabudlo. Nezabudli ani na tváre, hoci by ich aj len okuliare zmenili. A nezabudli snáď ani ich rodiny, ktorým ich históriu často rozprávali. A tak je to správne. Názvy osôb, obcí a udalosti, ktoré boli popísané v tomto príbehu, sú vymyslené alebo len inšpirované udalosťami počas Slovenského národného povstania (1944) a nezodpovedajú skutočnosti. 13