Abdon 5/2019 Abdon 5_2019 - Page 4

O BSAH Úvod ......................................................................................................................... 1 Téma mesiaca: „Miloval teba, nie mňa!“ ................................................................ 3 Miloval teba, nie mňa – Bianka Knutová ...................................................................... 3 Koniec veľkej lásky – Ján Zajac...................................................................................... 4 oDkAz – Denisa Kancírová ............................................................................................ 5 Vlastná tvorba ....................................................................................................... 10 Fialová – MetaLenka .....................................................................................................10 Taký ten oný... – Tomáš Beník ...................................................................................... 11 Moja opora – Executor .................................................................................................. 15 Predstavuje sa ....................................................................................................... 16 Dechový orchestr mladých Juvenka - MetaLenka .......................................................16 Súťaž ....................................................................................................................... 19 Marec – mesiac knihy či básne 2019 .............................................................................19 O niečom .............................................................................................................. 20 Volebný špeciál – Barbuchr ......................................................................................... 20 2