Abdon 5/2019 Abdon 5_2019 - Page 21

S ÚŤAŽ Marec – mesiac knihy či básne 2019 Tohtoročná téma básnickej súťaže „steblá prachu“ žiaľ neoslovila toľko poetov, ako sme predpokladali. V tomto ročníku sme obdržali len jednu báseň, ktorá splnila podmienky súťaže. V budúcom ročníku sme sa teda rozhodli zmeniť podmienky súťaže, ktoré budú určovať formu a dĺžku básne. Čestnou výherkyňou sa stala Andrea Fašková s básňou Pamätaj. Čestnej výherkyni gratulujeme! -DNA- Pamätaj (Andrea Fašková) pamätaj že si prach a na prach sa obrátiš spomínaj na život ký si nezachrániš nezabúdaj na zem ktorá ťa zavalí nesmúť za svetom ten sa ti zatvorí ale povstaň z prachu dní vyklíč novými steblami poďakuj kým to dokážeš to pamätaj z prachu raz povstaneš 19