Abdon 2/2019 Abdon 2_2019 - Page 3

E DITORIÁL Téma tohto mesiaca môže byť pre niektorých mätúca, preto ju radšej objasním. Pre každého je známe, že každý štvrtý rok má február 29 dní, kedy dobiehame resty, ktoré vznikajú medzi kalendárnym a tropickým rokom. Avšak trikrát sa v histórii stalo, že február mal 30 dní. (teraz čakám vypúlené oči a nechápavé pohľady, ktoré prenasledujú rýchle googlenie) Boli to skôr výstrelky vtedajšieho rozmýšľania v Rusku a Švédsku, ale veď si to určite pozriete, takže spoilovať viac nebudem. ;) Síce sa nám nepodarilo mať tridsať príspevkov na tému mesiaca, ale vyjadrili sa aj naše stálice. Ďalej sa rozvíja bohatá nádielka vlastnej tvorby, kde upozorňujem na nového autora, ktorý vám poeticky navarí. Ku koncu čísla sa môžete nechať pozvať na festival ARTIOfest v Bratislave či PegasCon v Prešove. Na tom prvom budeme aj my. :) A keď sa tak pozerám na počet stránok, vidím, že hoci je krátky mesiac, číslo je dlhé. Nezvyčajne dlhé. Ale múze len ťažko človek rozkáže. A ešte by som mala napísať aj pár slov k obálke. Ide o akúsi tajnú 30tu komnatu februárového kalendára. Čo sa za tými dverami skrýva, je len čisto na vás... -DNA- R EDAKCIA Denisa Kancírová Faliane Simen Denisa Kancírová Jama Marrrqui Denisa Kancírová Anton Lenčéš pixabay.com Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : G RAFIK : O BÁLKA : casopisabdon@gmail.com www.casopisabdon.sk K ONTAKT : A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.2.2019 1