Abdon 2/2019 Abdon 2_2019 - Page 18

V LASTNÁ TVORBA Autor: AZI Inštinkt Tma a ticho sa rozprestierali po celej izbe. Bolo počuť len tiché vzlyky, ktoré sa ozývali zo šatníka. Dievčatko sa bálo plakať, bálo sa búchať na dvere. A tak len tíško vzlykalo. V hrudi sa jej usadil známy strach, smútok a trocha hnevu, ktorý bol tak bezvýznamný. Znova sklopila hlávku a ľahla si na chladnú zem, ktorá bola pod ňou. Zrazu sa dvere otvorili, a do šatníka preniklo svetlo. „Poď so mnou,“ povedal jej hrubý hlas a ona poslúchla. Nemalo zmysel sa brániť. Nemalo zmysel hľadať únikovú cestu. Bola tu a zostane tu. Bez ohľadu na to, čo sa s ňou spravia. Čo od nej budú požadovať. Útek bol sen, ktorý sa nikdy nestane. Bol to nedosiahnuteľný sen. So sklopenou hlavou sa pomaly šuchtala za neznámym mužom a prešla do kuchyne. Na stoličke sedela jej matka. Mala krvavé ústa a monokel pod okom. Dievčatko sa striaslo od strachu. Pozrelo na muža, na jeho veľké ruky, ktoré určite budú spôsobovať veľkú bolesť. Psychicky sa zlomila. Stala sa z nej bábka. Bábka, s ktorou si mohol robiť čo chcel, a kedy chcel. „Maličká,“ ozval sa chlap a kľakol si ku nej, „chceš ísť so mnou preč?“ Otvorila oči ale neodpovedala. Jej matka sa nepohla. Jej matka na ňu ani nepozerala. Zrazu si uvedomila, že okolo nich je plno ľudí. Znova pozrela na muža, ktorý pri nej kľačal. Pozrela mu do veľkých a milých očí. Plných radosti. Stiahla sa. Muž zostal kľačať a pozrel na bábku. „Neboj sa,“ pošepkal. „Ak budeš chcieť, môžeš ísť so mnou, alebo s tamtou tetou,“ povedal jemne muž a ukázal na vysokú pani v tesnom obleku. Nechcela ísť ani s jedným z nich. Znova jej pohľad padol matku. Zrazu to vedela. Zrazu jej to doplo. Jej matka sa predávkovala. Žije. Lekári okolo nej behali a niečo zapisovali. Jej matka ju už nebude týrať. Jej matka sa jej už ani nedotkne. Už ju ani raz nezamkne do šatníka. Znova pozrela pred seba a sklopila hlavu. Podišla k mužovi a čakala. „No tak poď,“ povedal jemne, a ona ho poslušne nasledovala. „Nikdy nikam nebudeš patriť,“ zavrčala jej matka predtým ako ju zamkla do šatníka. „Si troska,“ povedala znova. „Sadni si tu,“ povedal znova muž a posadil ju do auta. Zapol jej pás, odstúpil od auta a čakal, kým k nemu príde žena v obleku. Muž párkrát pozrel na dievčatko, a potom prikývol. Znova podišiel k autu. „Chceš ísť na výlet?“ 16