Abdon 11/2018 Abdon 11_2018 - Page 4

O BSAH Úvod ........................................................................................................................ 1 Téma mesiaca: „Boj za pravú slobodu.“ ........................................................... 3 Keď smrť prináša slobodu – Tomáš Beník ......................................................... 3 Boj za co vlastně? – Marrrqui ............................................................................. 8 Fotografia – MetaLenka ...................................................................................... 11 Obete sú povolené – AZI .................................................................................... 12 Universitas magistrorum et scholarium– Romanus Von Rayne ....................... 15 Seriál ...................................................................................................................... 18 Upíři sestry (33. kapitola) - MetaLenka ............................................................. 18 Vlastná tvorba .............................................................................................. 21 Fotografia – Bianka Knutová ............................................................................. 21 Cestopis ................................................................................................................ 22 Bardejov-Starý Smokovec-Orlové (1. časť) – DNA ........................................... 22 Pozvánka ............................................................................................................. 25 Nipponfest a Hangukon 2018 .......................................................................... 25 Kozmodróm 2018 ............................................................................................. 27 O niečom ............................................................................................................. 29 Jazyk a my – Marrqui ....................................................................................... 29 Recenzia ................................................................................................................ 31 Literatura po roce 1945 – Elwin Smaragdová ................................................... 31 Súťaž ...................................................................................................................... 33 Cvak a bláblá 2018 ............................................................................................. 33 2