Abdon 11/2018 Abdon 11_2018 - Page 3

E DITORIÁL Uffff… Počuli ste to odfúknutie až u vás? Je dosť možné, že som to bola ja, ako som splnila jednu z úloh, ktoré mám v poradovníku. Príprava na november je vskutku náročná. Vzhľadom na končiaci sa rok, na predposledné číslo v roku, Dušičkový špeciál (ktorý má tento rok aj super mená v obsahu!), festivaly a naše prezentácie na nich. Tentokrát sa boríme s témou mesiaca, ktorá je čoraz častejšie prepieraná. A dosť dôležitá. Lebo častokrát zabúdame, prečo vlastne niečo robíme. Téma opäť zaujala viacerých autorov, takže poďte aj vy bojovať za pravú slobodu! Po boji sa môžete navnadiť na festival Kozmodróm a taktiež na festival Hangukon a Nipponfest. Okrem toho môžete pocestovať (aspoň očami po papieri) po východnom Slovensku v prvej časti cestopisu, do ktorého som sa konečne dokopala. A miernou zmenou je rozhovor s výherkyňou súťaže Cvak a bláblá. A potom sa ponáhľajte doháňať resty z tohto roka! Ak ste si nevšimli, tak sa blíži ku koncu! -DNA- R EDAKCIA Denisa Kancírová Faliane Simen Marrrqui Denisa Kancírová Denisa Kancírová Anton Lenčéš pixabay.com Š ÉFREDAKTOR : Z ÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA : K OREKCIA : G RAFIK : O BÁLKA : K ONTAKT : casopisabdon@gmail.com www.casopisabdon.sk A KÉKOĽVEK ŠÍRENIE TEXTOV A OBRAZOVÝCH MATERIÁLOV LEN S POVOLENÍM ICH AUTOROV . V YCHÁDZA 1.11.2018 1