Abdon 11/2018 Abdon 11_2018 - Page 29

P OZVÁNKA Kozmodróm 2018 Občianske združenie SciFi Guide pripravuje v spolupráci so Strediskom kultúry Bratislava Nové Mesto na Vajnorskej ulici jubilejný desiaty ročník festivalu vedeckej fantastiky, vedy a populárnej kultúry s názvom Kozmodróm. Podujatie sa uskutoční 24. novembra v priestoroch SK Vajnorská v Bratislave. Festival sa člení na dve programové pásma. Hlavnou líniou Kozmodrómu 2018 je pásmo prednášok, ktoré sa budú konať v hlavnej sále. Nebudú chýbať príspevky od profesionálov, i pre sci-fi zapálených laikov zamerané na aktuality zo sci-fi alebo z populárnej kultúry. Témou desiateho ročníka budú výročia, čísla a symbolika v sci-fi. Organizátori preto pripravujú zaujímavý program plný fenoménov, ktoré oslavovali v ostatnom roku nejaké okrúhle číslo, ako napríklad Battlestar Galactica, či Babylon 5. Návštevníkov čaká taktiež prednáška k téme festivalu, príspevok o sci-fi literatúre a nebude chýbať ani tradičný knižný klub, ktorý tento rok zastreší časopis Abdon. Konkrétny program aj s časovým harmonogramom bude zverejnený koncom októbra. Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je aj programové pásmo prebiehajúce mimo hlavnej sály, ktoré vytvára jadro atmosféry Kozmodrómu. Počas ročníka 2018 bude pripravená interaktívna čitáreň online literárneho časopisu pre začínajúcich autorov, Abdon. Priestory SK Vajnorská sa rovnako zaplnia sci- fi spoločenskými hrami od Ihrysko, ktoré si budú môcť návštevníci vyskúšať na vlastnej koži. Kozmodróm je však aj stretnutie ľudí s rovnakou krvnou skupinou, ktorí majú radi netradičnú a interaktívnu formu zábavy a nezaoberajú sa svojimi menej všednými koníčkami len v súkromí domova, ale snažia sa šíriť veci fantastické aj do povedomia verejnosti. Na festivale sú vítaní všetci, ktorým koluje fantastika v žilách, a majú záujem stráviť deň v spoločnosti ľudí zapálených pre vec. Samozrejme, pripravené budú aj koláče a sladká torta na záver programu, ako býva na festivale zvykom. 27