Abdon 11/2018 Abdon 11_2018 - Page 19

Čo to má spoločného so štúdiom na univerzite? Nuž, ak sa nad tým zamyslíme, vedy, či už vo výskume sveta alebo výskume hodnôt, menia náš pohľad na svet a naše miesto (existenciu v ňom). Tí, ktorí vytvárajú to poznanie, to robia s čo i len minimálnou túžbou niečo zmeniť. Mohol by som tiež poukázať na príbuznosť istých slov a javov v prostredí, ktoré sa zaoberá myšlienkami a vývojom s mágiou 5 či už etymologickú alebo historickú. Ale nemám v úmysle napísať akademickú esej. Nemám potrebu vám dokazovať, prečo by ste univerzitné štúdium mali vnímať touto perspektívou. Bol by som možno aj trochu nešťastný z toho, ak by každý, kto si tieto riadky prečíta, adaptoval túto perspektívu... Ale to je jedno. Chcem vám len ponúknuť ,,skin“ pre vaše myslenie a položiť otázku: Ak budete na akejkoľvek prednáške, nebola by zaujímavejšia, ak by vám prednášal mág, od ktorého sa učíte arkány, kúzla svetov prírodných a neprírodných a postupujete v magických 6 hodnostiach? ZDROJE/VYSVETLIVKY: 1. Spoločenstvo magistrov (pôvodne majstrov) a študentov – univerzita po starom. 2. Naschvál používam bohemizovanú formu slova, lebo je bližšie k svojej pôvodine. K tomuto pozri: http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk/preco-nemohla-byt-filozofia-ako-filosofia- alebo-o-jednom-malom-nenapadnom-s 3. K tomuto pozri: https://www.youtube.com/watch?v=sKeqMJGnVyQ: anglicky . I keď moja veta sa narozdiel od toho videa obmedzuje na ,,Trh = trh práce“ ( tak ako sa mu bežne rozumie ). Pozri aj: TKÁČIK L.: Nunc adbibe puro pectore verba, puer, nunc te melioribus offer.s. 7 – 22. In: Nunc adbibe puro pectore verba 25 rokov humanitných odborov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Ed: TKÁČIK L., JURÍKOVÁ E; Vydavateľstvo Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity 2017. Dostupné online: http://filozofia.truni.sk/index.php?mod=publication&detail=283 4. PAULÍČEK I.: Idea stredovekej univerzity. In: Historická revue 2/2018 str. 44 – 51 roč. XXIX; SAHI. 5. Alan Moore: Jazyk, písanie a https://www.youtube.com/watch?v=vw1Sv04YQS4&t=524s 6. magických = akademických. 17 mágia. Dostupné online: