Abdon 11/2018 Abdon 11_2018 - Page 17

T ÉMA MESIACA Autor: Romanus Von Rayne Universitas magistrorum et scholarium 1) alebo prečo ešte existuje mágia Ako študent filozofie 2 v prvom ročníku sa pýtam na veľa vecí. Taktiež sa aj mňa pýtajú, hlavne tí z prostredia mimo univerzity. V boji za svoju pravú slobodu som hereticky porušil súčasné prikázanie Trhu práce: ,,Ja som Trh tvoj a nebudeš mať iného, komu by si svojim životom prepožičiaval hodnotu.“ 3 Samozrejme, toto sa ťažko chápe, ak sa vám aspoň raz nezrútila realita (a verte mi, že to nechcete). Tým pádom sa tí tolerantnejší v dialógu so mnou veľmi divia a tí menej tolerantnejší sa algoritmicky opakujú s konštatovaním, že som sa odsúdil na život na úradoch práce. Pokorne prosím čitateľa o prepáčenie, ale vetchosti takého stanoviska sa tu nebudem venovať. Nebol to ani prvotný impulz na napísanie tejto eseje. Moji rodičia neboli univerzitným vzdelaním až tak nadšení ako ja. Preto sa veľmi divia ako môžem cez týždeň vstávať o piatej, aby som pred vyučovaním čítal preklady spisov, ktoré napísali páni v tógach pred viac než 2 500 rokmi. Priznávam, že som v tom prostredí ešte len krátko, čiže to môže byť následok akéhosi počiatočného nadšenia, ktoré možno opadne. Ale okrem iného, aj toto nadšenie mi umožnilo vytvoriť si perspektívu, ktorá by za istých okolností mohla byť aj vašej psychike dosť nápomocná. Aby sme mohli k tejto perspektíve dôjsť, potrebujeme správne topánky. Ale nebojte sa, nebude trvať dlho, kým si ich obujeme. V priebehu dvanásteho storočia sa vďaka urbanizácií vytvorilo prostredie, ktoré priťahovalo množstvo ľudí so záujmom o poznanie. (...) Takto sa začala postupne vytvárať vrstva erudovaných majstrov (učiteľov), okolo ktorých sa zhromažďovalo poslucháčstvo. Mnohí z nich si získali veľký rešpekt a autoritu. Vznikali spoločenstvá (gildy) majstrov a študentov. Tie neskôr vytvorili univerzitu (universitas) ako vzdelávaciu inštitúciu. (...) Duchovný význam pojmu, je spojený s tým, čo univerzita ako inštitúcia z pohľadu vedenia (poznania) a smerovania k pravde. (...) Nielenže sa v rámci univerzity vzdeláva a reprodukuje už nadobudnuté poznanie, ale sa takisto dosahuje nové poznanie. Univerzita je tak priestorom, výskumu a vzájomnej konfrontácie, ktorá prebieha v súlade s prísnym argumentačným a logickým postupom. 4 Toto je úryvok z článku o univerzitách v dvanástom a trinástom storočí, teda v dobe kedy vznikali. Iste, nechcem tvrdiť, že boli bezchybné. Prístup k nim malo len veľmi málo vyvolených a určite neboli 15