Abdon 10/2018 Abdon 10_2018 - Page 30

Neskôr, po presedlaní na defenzívnejšie a taktickejšie Killing Floor som až pocítil, že jeho hranie môžem považovať za rovnocenné meditácii. V záujme úspechu si vyžadovalo skutočne plné sústredenie. Darmo, že mutanti, ktorí sa vás snažia nakrájať či roztrhať, sú len virtuálni – istá miera napätia ktorú zažívate, je reálna. Obzvlášť v situácii, keď sa mutantom darí vás obkľúčiť, a vám dochádzajú náboje. A tak je výzvou snažiť sa telesne uvoľniť napriek znepokojivým výjavom na monitore, aby váš úsudok a reflexy pracovali správne. Takýto tréning nezávislosti mysle a tela od stresu sa zdá byť dosť dobrým tréningom aj pre život. Keďže kooperatívna hra skĺza do obrany výhodných pozícií, píšem predovšetkým o sólo hre, v ktorej si musíte vytvárať či udržiavať únikové cesty pred ich zaplnením nepriateľskými skupinami. \ۙHYXYKHZZܘZhpH1/YHݙ]HۜZKHH [[܊BZ۰[X[H[[pHZ[H1#X\H8$Y[]H[[܈H]\]HH؜^YqiBܚXYKXHHY[HXHZY\]Y]q/X\X]q/݋ۘqo]HHX0YqiHYqhY[XHBKhX]HHZiH][H[0[HZޝ[Z8'\x' \YHHܞqiHY1/YB'\[x' XHH]Yqo[H0H[KYHp]HXHZY[Zޚ][ZBY[ZKYq/]H\X]q/ZHXKHqhXH]qhZHؚYZHqo]0Zq#ZHH]\]B\ZiH]H[Hq/KYp[HZXHH[H]HqhY][HXڙK[XšYH1#ZH1hp\HZݚYݘ[HXX\X\X]q/݋]HYHZ[[X[^ݘqiH^Z1oB\X]XHHXZ[KXq/X]HXq/ݘqiHݛڈXHZY\]H[8'0\x'B0]K1oHqhHYYH؜^ݚHq#pKXHHHY[Kqo][YHܘ[]݈HXBXZ[XH\q#pH][]Hq#X\ݘ[]K؛YYZ]HݛڙHXH HZY\[YHZ0\ H[B