Abdon 10/2018 Abdon 10_2018 - Page 19

,,Iste,“ povedal môj spoločník. Ja som tiež prikývol. Čašník pred nás postavil poháre, mávol na svojho kolegu, ktorý priniesol víno a nalial nám. Bolo to nejaké červené, nevyznám sa moc vo vínach. ,,Nuž, zopakujem sa,“ prehovoril môj spolusediaci, keď čašníci s poklonou odišli: ,,čo to robíš?“ ,,Chcel si sa porozprávať, nie? Nuž, tak som tu. O čom sa chceš rozprávať?“ odpovedal som. ,,Otázka nebola čo TU robíš. Znela, čo TO robíš.“ ,,Vieš to veľmi dobre, nie?“ prehodil som a trochu si odpil. Mal som podozrenie, že tento dialóg mi o chvíľu bude piť krv. ,,Vážne chceš, aby tvoj prvý publikovaný text nebol umelecký? Plus, buďme úprimní - ten text bude odborný. a ak budeš mať šťastie, okrem tvojho učiteľa ho bude čítať len neja :֗6FЧ6g&RFVVFF,:F&V'VF\ZZR ZZV7FRgFRV:: ZGVFVFl:[RF66\Z( 7 ;F6f;l:[RF6'VF7G&\ZFWF6l:F;Fƒf6GZRRF6֒WF&FH֜ZR6;l;&:6VF:6֖FR67G&;F7H:ֶF\[2WF\Z\[66 ZV[gG6àf\HFFW:\[: :6VYWGgVR&:fWF"&:לZƖVR( 2,:֦文6F:<;VFWFf;֒YWGf֒7G&b;L[RHfZRƖwf7F6:ffF;VW<:l;F&V2FfZR&\:7fWB HZG'WVRf7F:7fWGFRVFH֒l;F&V2VFFL;6F7fWFbg7GWVRV&Rf:R [RW7GV; [R&l:֦;FV ;[6;ЦVL;&'F7F;&v旦W2;f; :6( Ķ\Z( &VF2֖W&&fV:f;Ӣ6VVV2F,;6g[:fb[7FZPV&ƖV( R6VVV26&VFlZWF;w&f( &f6G&6RFFWF०Gf Kl:&H֖RVL:&<:FZR&fVS92 :Fg7fWF:Z [P&7WfZFVVV6: H67RFR66V;Ɩg&\H2W Z:WF&&VЧFW :Z\Z[L;F\X'7,:fw&fl;F&V2&\H66FVFgZ ZL;FVЬ[W&Ɨ7F( :f6'VSFV H62&fFWF&RV:f\K; H:F