Abdon 10/2018 Abdon 10_2018 - Page 15

Gratulanti sa konečne dostavili o pol šiestej večer. Čakalo sa na nich od piatej hodiny. Dnes to nikomu nevadilo. Veď predsa má každá návšteva trochu meškať, však? A tak sa zišlo päť gratulantov, aby oslávili Jožkove narodeniny. Mama tajne dúfala, že oslava konečne odstráni Jožkovo trápenie, a tak si dala na pohostení záležať. Nechýbali obložené chlebíčky, pagáče, koláče, šampanské... Zlatým klincom, teda okrem torty, ktorá mala na rad prísť trošku neskôr, bol päťlitrový demižón červeného vína. Jožko síce čakal, že pivo, ktoré najviac miloval, bude tiecť potokom, no aj samotný pohľad na demižón v ňom vyvolával pocit úžasu. Kamarát ten úžas vynechal. Predsa len tých skúseností mal omnoho viac. Šampanské sa rýchlo vypilo, prešlo sa teda na demižón. Jožko si najprv hovoril, že by sa mal krotiť, aby náhodou nespravil na svojej vlastnej oslave škandál, ale bolesť nad stratou Aničky, krížená s vedomím, že tá oslava je predsa len jeho a bude zas až za rok, spôsobili, že krotenie na čas zmizlo z jeho slovníka. Objaví sa až so zajtrajšími spomienkami na túto oslavu. A tak sa pilo a hodovalo. U Jožka a jeho kamaráta môžeme už od začiatku hovoriť hlavne o tom pití. Pohárik striedal pohárik, a Jožko sa sám sebe divil, prečo mu to víno ešte do hlavy nestúplo. U ka ,:F\[&ƒfF\ZR'fF::7HV6:VfV H&FƌZR6fVR( F&&( ֖W&R&fW&RH:'fF:Ɩ:&&:גb'FV:6:[HbVח6ƒ6\ZFPfF'FFF&V67L:RWW7FƒbFVVB6&f7FR[&[F;'7f\Hַ6l;F'GRHZR,:ZR&g7L:f:f6&f'l; ;FW"F[7Gfl:G,[6V6\[V;ZFBf6RFV֜[;6 9FW"lZV&6;F[RW7L:gF6ZRFR,:6Rf7FF'FR\[:'&FƒFbG7FFR\ZFfR6VFl:RFR,:fRFVVB\H7VFR;6V&GVRV6l:KVGZR&W7FR\H[P&,:b2[&W&R:斷FVG&fWL:FVWl:צFL:f'HZR'FR[fR&R2FV֜[;6V7V&f:ֲ,:BR&\ZFR7L:R&&R'6FV֜[;667L:RVZf\[V ZGg'F'6RFVf\KV6VVVlKZR&&&fV:gF&fZR ;FgF6;FVH֖&ZV H2'6FWF2,:FF'&ƒFb&\[VFV:7FVf\HW" :LZR6[ HVFfR[: [RF[7GfRl:RRL;V7V&f:ְ&F\[6VƶfB\HV,:ƜZ HW'fV:Gl:"\ZFRl:LHZR&&:ג2&,:f:7fVLHfƐfGR'6&LZV'&FbFL;66FWF ;FFR2:W,H֗L; H