A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 9

Trâmbiţele apocaliptice *** Această ființă era în celulă și făcea cinci sute de mătănii dimineața și cinci sute după- amiază. Se ruga să nu se piardă poporul Meu din lipsă de învățătură și se ruga să fie cu Dumnezeu până la întoarcerea sa din celulă. Dar care nu a înțeles lucrarea lui Dumnezeu, a socotit că aceasta se face spre prefăcătorie, pentru bani. ... Fiți desăvârșiți, că uite, lângă voi e mulțime de oaspeți cerești. Au venit cu Mine, Dom- nul Iisus Hristos, și stau sus. Nu este acoperiș, ci este un pod format din nori, și pe nori șade acel popor venit din cer, însoțit de Sfânta Treime. (Vezi selecția tematică: „Precum S-a suit, aşa şi vine, cu norii vine”, - și pe my.edocr; Google Drive; archive; Scribd, n.r.) Este o coroană de heruvimi care înconjoară Sfânta Treime, și Domnul Iisus este pe acest piept care vorbește. Acest trup este zdrobit în acest foc. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din 25-06-1979 *** ... Uniți-vă cu Domnul prin Duhul Sfânt, Care S-a pogorât între voi. Cum își apără o cloșcă puii în vreme rea, așa vă va apăra Domnul pe voi, copilașii Mei, numai voi să fiți sfinți, că în curând veți auzi sunând trâmbițele și fericiți veți fi dacă veți fi aici. Dacă nu veți fi aici, veți căuta scăparea și ea va fi departe de voi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 10-07-1979 *** ... Încă o dată vă spune Domnul: nu fiți îndărătnici la credință, că veți vedea cu toții lu- crarea de azi în mijlocul cerului, de la facere și până la sfârșit. Toate trâmbițele vor fi scoase și arătate în fața voastră. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 01-08-1979 *** ... O, lelica mea, fii bine atentă la ce spun eu, la ce te rog eu. Avem mult de lucru. Când mai terminăm? Cine să mă ajute pe mine să îndeplinesc ceea ce mi-a dat Domnul? Lasă la o parte toate și ajută-mă. Uite ce zice Domnul: „Unde ți-e poporul, Verginica? Aveai o turmă mai mare de oi. De ce le-ai lăsat să se răspândească? Sună din trâmbiță mai tare, să audă toate oile, tot poporul să audă, să se trezească din somn, din nepăsare. Sună goarnă de pregătire. Trezește-te, poporule, din amorțire! Dezbrăcați-vă de omul cel vechi și îmbrăcați hăinuța omului nou. Nu mai stați pe gânduri. Nu mai stați la îndoială“. Scumpul meu popor, pregătește-te iute, nu mai sta. Te cheamă Domnul să-ți dea ceva ce n-ai avut în viața ta. Poporul meu, fericirea cea veșnică pe care o dă Domnul poporului iubit este scumpă, dar nu se cumpără cu bani; se cumpără cu ascultarea învățăturilor sfinte. Nu râvniți la lumea care trăiește în marele desfrâu, cu toate poftele ei și ale satanei. O, vai și amar, că nu știe această lume ce o așteaptă și cum va plăti acest desfrâu pe care-l trăiește! Nu mai are cine să vină lumii în ajutor, căci cine este astăzi la putere, îi spune că nu este Dumnezeu. ... Poporul meu iubit, oile mele din toate colțurile care ați avut parte de lucrarea Domnului de altădată! Vă strigă Domnul și vă cheamă să vă treziți, să vă adunați și să vă îndemnați, că uite, 9