A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 79

Trâmbiţele apocaliptice O, păcatul fățărniciei, locuitor în inima și în fapta creștinului, Mi-a tăiat din picioare atâția creștini în tot timpul cuvântului Meu cel de azi peste pământ. Am venit cuvânt pe pământ în anul 1955 prin glasul de trâmbiță, așa cum scrie în Scripturi să lucrez, și am lucrat să-Mi zidesc un popor care să fie numai al Meu și să nu mai fie al lui creștinul, ca să am și acum ucenici așa cum am avut acum două mii de ani puțini ucenici față de multa Mea durere în mijlocul lui Israel cel plin de duhul fățărniciei față în față cu Fiul lui Dumnezeu, neprimit de ei din pricina trufiei lor, păcat pentru care s-au folosit atât de mult de păcatul fățărniciei. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din duminica vameșului și a fariseului, din 24-02-2013 *** Am stat cu Tatăl în cuvânt în ziua aceasta de după sărbătoare, fiilor. Am plâns cu Tatăl aşa cum plânge Dumnezeu. Când Eu plâng pe pământ în cuvânt cu voi, plânge şi Tatăl în cer deodată, şi Una s untem sus şi jos. Şi am luat cu Noi în ziua aceasta trâmbiţa Mea, trâmbiţa din care am cântat pe pământ douăzeci şi cinci de ani prin acest cuvânt la începutul Meu cu Verginica Mea, cu trâmbiţa Mea, măi fiilor, începând din anul 1955 pe vatra neamului român cuvântul venirii Mele acum, la sfârşit de timp. Am luat-o, că este în cer şi la voi serbare pentru ziua cea din cer a naşterii ei pe pământ. Ziua a douăzeci şi şaptea a lunii mai a fost în anul acela ziua ei de naştere, şi are ea şi între sfinţi serbarea ei. O, am luat-o cu Noi şi am venit la voi ca să mângâie ea inimioara cea îndurerată între voi, a cărei rană nu prinde coajă, o, fiilor, căci aşa este iubirea cea adevărată, cea care nu moare niciodată, precum este scris. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Rusalii‚ sărbătoarea Sfintei Treimi şi sărbătoarea naşterii sfintei Virginia, din 09-06-2014 *** În anul 1955, în ziua de praznic al Învierii Mele, Eu, Domnul Iisus Hristos, am grăit primul Meu cuvânt al acestei lucrări prin care şi azi grăiesc peste pământ, prima Mea stri- gare şi chemare prin glas de trâmbiţă, prin trâmbiţa Mea cea de atunci, prin Verginica Mea, pe care atât de mult am supus-o voii lui Dumnezeu, de Mi-a purtat ea apoi vreme de douăzeci şi cinci de ani greul venirii Mele cuvânt pe pământ, până ce trupul ei istovit a fost aşezat între sfinţi ca să lucreze ea dintre ei şi cu ei pe mai departe pentru Mine şi pentru cei rămaşi în lucrul Meu cel început cu ea. O, poporul Meu, merg şi tot merg cu mersul cuvântului Meu peste pământ şi mergem, fiilor. Am multă şi mare grijă de acest mers, şi iată, scriem acum şaizeci de ani de cuvânt pe vatra neamului român, ţara Mea cea dulce Mie acum, la sfârşit de timp, şi pe care Tatăl Mi- a hărăzit-o încă de la naşterea Mea cu trupul pe pământ şi Mi-a spus că din ea voi avea mireasa Mea, pe poporul cuvântului Meu, pe cel ce-Mi primeşte şi-Mi poartă cuvântul acum peste pământ, trâmbiţând el peste tot vestea şi chemarea Mea, ca să poată cei ce aud şi cred, să poată umbla pe urma Mea cu ascultare, cu viaţa pe care am hărăzit-o Eu celor ce vor crede în venirea Mea de azi cuvânt peste pământ. Cuvântul Meu grăieşte cu voi şi grăieşte cu tot neamul omenesc de pe pământ, cu mari şi mici, cu robi şi cu stăpâni şi cu toată firea, care Mă cunoaşte atât de mult cât n-a putut omul să înţeleagă aceasta şi să poată şi el mai mult. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Înviere‚ a sfântului apostol Toma, din 19-04-2015 *** 79