A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 71

Trâmbiţele apocaliptice M-am ridicat Eu, Domnul, împotriva minciunii cea cu față de Dumnezeu și Mi-am pregătit mers biruitor peste pământ cu glasul Meu de cuvânt, și atunci fiara roșie a vărsat din gura ei trei duhuri demonicești peste împărații lumii ca să-i ridice la război și ca să-i strângă pen- tru ziua luptei lor cu Mine, precum este scris despre satana care se luptă cu Dumnezeu, ca să fie biruit și judecat și descoperit apoi cu lucrarea sa ascunsă, cu care a dat să înșele nea- murile de pe pământ. Eu însă în curând sfârșesc biruitor și voi grăi apoi: «Sfârșitu-s-a!», căci așa este scris despre Mielul lui Dumnezeu, biruitor peste fiara roșie acum, la sfârșit de timp, fiara care a avut stăpânire peste împărații pământului și peste Babilonul lor, și despre care este scris să cadă cu zgomot odată cu trâmbițarea Mea peste pământ, Cel de-al șaptelea înger Care sună judecata, Domnul Iisus Hristos, Mielul Tatălui Savaot. Amin. O, poporul Meu de azi, am sunat din a șasea trâmbiță înainte ca Eu să-Mi deschid cartea Mea cu tine pe pământ, și am sunat douăzeci și cinci de ani și Mi-am gătit calea cu care am ieșit, tată, și cu tine am ieșit, după cum este scris să fie pregătită calea împărăției Mele și a fiilor ei, și cu care Eu să dau lupta cu împărații lumii, adunându-i într-un gând prin gândul lor la război cu Mine ca să-i biruiesc pe ei prin glasul gurii Mele, slobozit din văzduh peste pământ, și din templul cerului să strig: «Sfârșitu-s-a!», și apoi să arăt cerului lucrarea prin care am biruit pe satana, șar- pele cel de demult. O, poporul Meu, când fiara roșie (Comunismul, n.r.) și-a pus numele pe acest pământ ro- mân și s-a așezat în luptă cu Mine, Eu, Domnul, Mi-am trezit rând pe rând trâmbițele Mele cele de apoi și am sunat peste oameni să se pocăiască, și odată cu lucrarea fiarei am strigat și Eu împo- triva ei și a minciunii ei, și am început să strig din ușa templului sfânt, trezind duhul slujitorului Meu Iosif, (Trifa, n.r.) și el a strigat și a trezit pe mulți ca să cânte cântarea cea de biruință a Mielului, și atunci am început lupta cu fiara roșie, tată. Și iară, și iară am tot strigat apoi prin celelalte trâmbițe, și am strigat apoi din trâmbița a șasea, din Verginica Mea, și am vărsat peste pământ râul cuvântului Meu, prin care Mi-am pregătit calea împărăției Mele, și apoi am venit Eu și am deschis cartea Mea, cartea judecății făpturii, și tainic am lucrat, și în mijlocul tău am lucrat și lucrez după Scripturi, și altfel nu, tată. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, trâmbița lui Dumnezeu, din 14-12-2009 *** Și acum, fiilor, așezăm în carte cuvântul binecuvântării pentru praznicul Meu cu poporul cel credincios și plin de dor de cer, care se va aduna la izvor lângă Mine și lângă voi peste zece zile, când Dumnezeu Duhul Sfânt Își va așeza lucrarea Sa, ca și acum două mii de ani, peste cre- dința celor ce vor poposi cu credință ca să audă pe Dumnezeu-Cuvântul la praznicul Pogorârii Duhului Sfânt, după cincizeci de zile de la praznicul Învierii Mele dintre cei morți, și iată cele două mari praznice împărătești sub a căror oblăduire sfântă stă așezată prin pisania de sub temelia ei biserica Mea cu voi, locașul sfânt de nou Ierusalim, și lângă ele, încă, sărbătoarea trâmbiței lui Dumnezeu Virginia, cea prin care Eu, Domnul, Mi-am croit, începând din anul 1955 calea Mea de venire cuvânt acum pe pământ, după ce mulți ani am pregătit-o pe ea ca să-Mi fie ea vas ales pentru trâmbițare, pentru ca să curgă prin ea cuvântul Meu auzit pe pământ, lucrare care a odrăslit apoi, precum a fost proorocia Mea prin trâmbița Mea, și iată, lucrez pe mai departe, căci rădăcina are rămurele, are de la Dumnezeu, Care face să răsară și să crească și să fie. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării Domnului, din 13-05-2010 71