A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 65

Trâmbiţele apocaliptice s-o așez pe ea cale a cuvântului Meu peste pământ acum mai bine de cincizeci de ani! Mi-am curățat-o pe ea de tot ce este lumesc, Mi-am primenit-o cu înțelepciunea Mea și am făcut ceresc auzul ei și am grăit peste ea pregătirea Mea, și ea Mi-a dat ascultare, și apoi Eu, Domnul, am trecut prin ea cu slava cuvântului Meu. Intram în ea și ieșeam prin gura ei cuvânt și chemam la sânul Meu un popor ca să-l hrănesc prin Mine și să fie el poporul Meu pe pământ. O așezam pe Verginica la masă de scris și Mă făceam auzit de auzul ei și mult Mi-a scris mânuța ei cuvântul Meu cel chemător, prin care îl chemam pe om la masa Mea, și îi spuneam ei: «Scrie, Verginico, scrie și dă de veste pe cele de la Mine, așa cum Eu te povățuiesc să lucrezi și să te faci trâmbiță a cuvântului Meu». Mi-am strâns apoi popor și am găsit mânuțe care să-Mi scrie cuvântul, și Duhul Meu intra atunci în trupul trâmbiței Mele, iar prin gurița ei ieșeam cuvânt și Mi-l scriau cei ce-Mi scriau cuvântul pe pământ, așa cum Iosua scria cuvântul Meu ieșit prin Moise peste poporul Israel cel de atunci. Făcusem din Verginica vas al Meu, locașul statului Meu, prin care izvoram cuvântul Meu și-Mi hrăneam din gura Mea pe cei ce veneau să-Mi audă cuvântul, și frumoasă a fost lucrarea cuvântului Meu și dulce Mi-am pregătit-o când M-am așezat cu ea pe pământ. De atunci și până azi frumoasă este calea cuvântului Meu peste pământ, fiilor copii, și așa vă am Eu pe voi ucenicii cei mai mici ai trâmbiței Mele, iar lucrarea Mea de peste voi am pregătit-o prin trâmbița Mea pe când ea era încă pe pământ cu trupul, și apoi am trimis-o la voi din cerul sfânt, și ea a lucrat ca și Mine, tată, și v-a pregătit pentru ca să-Mi fiți cale a cuvântului Meu, așa cum pe ea am pregătit-o Eu ca să-Mi poarte cuvântul de la Mine până la om, ca să se facă omul credincios Mie, și apoi fiu al Meu prin ascultare de voia Mea dacă voiește să-Mi fie fiu. O, copii din porți, tot așa îi dictam Eu cuvântul gurii Mele și lui Verginica, tată, iar ea Mi- l scria și Mi-l dădea la popor. Când aveam lângă ea pe cei ce-Mi auzeau prin gura ei cuvântul, intram în ea și o adormeam și apoi ieșeam prin gura ei și Îmi era scris cuvântul, căci trupul ei era slab de suferință, iar Eu aveam cuvântul mult, și așa Îmi scriam Eu mai mult cuvânt prin cei ce Mă auzeau de la gura ei, și așa de frumos lucram Eu prin ea. Am pus apoi pe surioara ei să-Mi audă cuvântul, căci pe ea o luasem din trupul suferinței ei, și mult cuvânt Mi-a scris și surioara ei, căreia Eu, Domnul, îi dictam cuvântul Meu, căci Mi-am pregătit-o frumos și pe aceasta, și apoi intram și în trupul ei, și Îmi scriau cuvântul cei ce îl auzeau de la gura ei. Acum însă am mult cuvânt de scris, și glasul Meu se lasă peste grădinița cuvântului Meu și intru cu el în cartea Mea, și am scară dulce când cobor, și minunat cobor Eu în carte ca să te cresc cu hrana gurii Mele, poporul Meu de azi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea de șaisprezece ani de la târnosirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim, din 12-12-2007 *** Am intrat la tine, poporul Meu, și oștirile cerești sunt cu Mine. Stau în mijlocul tău cu sărbătoarea suirii între sfinți a trâmbiței Mele Verginica, trâmbița cea de dinaintea arătării Mele, iar tu ești rodul ei și ești ramură verde, poporul Meu, și Eu Îmi lucrez cu tine lucrările Mele, tată, și fericit ești tu, cel ce ai ajuns să vezi împlinirile cuvântului Meu, cele rostite de Mine ca să fie prin această lucrare de cuvânt, și iată, mărturia Mea este duhul proorociei, fiule. Eu până să-Mi iau trâmbița la cer din marea și multa suferință a trupului și a duhului ei, i-am spus ei: «Verginico, tu nu vei muri, tată, căci prin lucrarea Mea cu tine, Eu Mi-am zămislit sămânță de popor nou, pe care tu și Eu îl vom hrăni mult, și iată, pătură verde! Privește-o, că ea înseamnă creștinii pe care Eu și cu tine îi vom hrăni la vremea de sfârșit a lucrării Mele, și apoi vom veni cu sfinții și ne vom odihni de osteneli și vom grăi vremea împlinirilor, tată». 65