A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 64

Trâmbiţele apocaliptice bițează cu glas de chemare și de trezire peste poporul tău și al Meu, căci Noi suntem din cer învă- țători și nu de pe pământ. Binecuvântat să-ți fie cuvântul tău cel sfânt, o, scumpă trâmbiță a Mea. Amin, amin, amin. – Fii binecuvântat de mine în ziua aceasta de sărbătoare de sfinți, o, Doamne al poporului sfânt în cer și pe pământ! Te slăvesc pe Tine, Dumnezeule bun că ai ascuns de cei înțelepți tainele Tale cele pentru sfârșit de timp și le-ai luat pe ele și le-ai descoperit celor din urmă copii ai Tăi, celor ce știu să se facă prunci pentru slava Ta și locaș credincios pentru venirea Ta. Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica a doua după Rusalii, a tuturor sfinților, din 03-06-2007 *** Acum șaisprezece ani am pecetluit prin arhiereul Meu din zilele acestea și prin voi grădinița Sfintei Sfintelor Mele pentru Mine și pentru voi, tată, ca din ea să Mă deșert apoi cu râul vieții, cu lucrarea cuvântului Meu cel dătător de viață spre mulțimi, și tot cel ce voiește să bea și să fie viu apoi, să poată să aibă apa Mea, apa învățăturii cerești pe pământ. V-am avut atunci pe voi zidarii Mei, purtătorii Mei, primitorii Mei, căci v-am dat darul credinței sfinte și am venit la voi și Mi-am făcut casă la voi și am cinat cu voi și am stat cu voi și am lucrat de atunci peste pământ prin voi și M-am arătat cu lucrarea Mea, care sunteți voi și tot ce zidesc prin voi, căci Mi- am zidit și Îmi zidesc popor și îl înțelepțesc și îl așez la lucru lângă voi, căci voi sunteți jertfitori, și Eu am în mijlocul vostru duhul înțelepciunii cea de la Mine și prin înțelepciune le zidim pe toate, fiilor. O, îi este greu omului să stea cu lucrarea aceasta a Mea, dar voi ați stat și stați, și aceasta este minune a Mea, puterea Mea, care vă ține în ea și care vă lucrează și care lucrează, tată. Eu sunt acum lângă voi în grădină cu cei de acum șaisprezece ani întâii în soborul de sfinți, cu care M-am așezat în grădină în ziua târnosirii grădiniței celei noi și a chivotului de pe ea, și am proorocit pe atunci că voi așeza în jurul ieslei cuvântului Meu șirag de mărgăritare cerești, noi zidiri de nou Ierusalim, și peste care să-Mi așez slava Mea, zilele Mele de slavă a Noului Ierusalim peste pă- mânt, și care Mă vestește întru venirea Mea cea nouă, ca să le facem pe toate noi, fiilor. Am cu Mine în această zi de aducere aminte pe trâmbița Mea Verginica și pe apostolul Andrei. Cu Verginica Mi-am făcut începătură nouă de popor nou și curat acum, la sfârșit de timp, așa cum la începutul neamului român am lucrat prin apostolul Andrei de Mi-am așezat popor în- creștinat pe pământul român, ca sămânță de împărăție a cerurilor pe acest pământ al ei, pământ însemnat și însămânțat și pecetluit de Mine ca să fiu în el cu slava Mea cea de la sfârșit de timp, și iată, împlinesc, căci am pe vatra acestui neam taina cea de la începutul pământului, grădinița cea de la început, pecetluită de Mine acum, și în care Eu la început Mi-am zidit omul din pământ și l-am făcut ființă vie și l-am așezat apoi pe el în Eden. Acest petecuț de pământ este și acum începutul, precum a fost atunci, și taina Mea cu voi e mare, fiilor, iar tainele Mele sunt anevoie de înțeles de omul care nu știe să creadă așa cum a crezut Avraam și Moise și proorocii și sfinții, pe care Eu i-am ales dintre oameni și i-am învăluit în Duhul Meu și am lucrat cu ei tainele Mele, tată. O, frumoasă a fost lucrarea cuvântului Meu în vremea aceasta și dulce Mi-am pregătit calea spre om când a venit vremea să Mă fac cuvânt iarăși pe pământ. Deschideți-Mi, fiilor copii. Eu, Domnul Iisus Hristos, bat ca să intru și să grăiesc, iar voi să Mă auziți și să Mă așezați în carte, tată. O, ce dulce am pregătit-o Eu pe Verginica! Ce dulce Mi-a fost lucrarea și voirea când a fost 64