A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 57

Trâmbiţele apocaliptice sfințenia Lui! Hai în cartea ta, și voi cânta, și vei cânta, și vom hrăni pe cei ce vor pășuna la glasul Meu și al tău. Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-2004 *** E sărbătoarea cea de cincizeci de ani a cuvântului Meu cel de la sfârșit de timp. Eu, Dom- nul, aduc ziua aceea spre vedere ca să fie mărturisită. Amin. Îmi pregătisem trâmbiță prin care aveam să-Mi cuvintez cuvântul. Mi-o făcusem pe plăce- rea Mea. Mi-o pregătisem prin suferință și dureri ca pe aurul lămurit în cuptor, ca apoi el să stră- lucească și să fie vas de trebuință Domnului, vas de cinste înaintea Mea și a îngerilor Mei care au vegheat tot timpul peste lucrarea Mea de cuvânt ca să vină să se așeze ea pe pământ, și prin ea să- Mi întocmesc un popor al credinței sfinte, pe care să-l păzesc pe pământ prin lucrarea îngerului Meu. Și după ce Mi-am întocmit trâmbița Mea cea de dinaintea venirii Mele, am trâmbițat din ea, și a înviat cuvântul Meu cel de acum două mii de ani, căci îngerul Meu Mihail a glăsuit porunca Mea, și apoi trâmbița Mi-a sunat și s-a lăsat în voia Mea, și iată, la glasul arhanghelului și întru trâmbița lui Dumnezeu, Eu, Domnul Iisus Hristos, începătura învierii celor adormiți, am înviat cuvânt pe pământ în ziua amintirii învierii Mele cea de acum două mii de ani, în ziua de Paști a anului 1955, ziua venirii Mele de la Tatăl cuvânt nou peste pământ. Și după două- zeci și cinci de ani Mi-am luat trâmbița din mijlocul poporului cel de atunci și am așezat-o între cei cerești, și am lăsat pe pământ cuvântul Meu cel prin ea început și semănat în toată vremea ei, și cuvântul Meu s-a făcut spic înmiit, și păstoresc cu el neamurile pământului, și este toiag de fier cuvântul Meu în mijlocul semințiilor de pe pământ care de șapte mii de ani străine sunt de Făcăto- rul lor, străine cu viața lor față de viața Mea care s-a arătat după ce ea s-a sălășluit între oameni, o, poporul Meu de azi! Aduc acum spre vedere sărbătoarea zilei învierii, ziua de Paști a anului 1955, ziua când am trâmbițat din trâmbița cuvântului Meu cel de după două mii de ani de la nașterea trupului Meu din Fecioară ca să Mă sălășluiesc cu oamenii și să fiu cu cei ce cred venirii Mele, să fiu cu ei până la sfârșitul timpului, &V7Vw,H6B&67&GW&