A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 53

Trâmbiţele apocaliptice – Slavă îndelungii Tale răbdări și lucrări, Doamne și Fiule al Tatălui, că ai avut atâta răbdare în mine în toată vremea trupului meu căutând după om, după oaia Ta pierdută, Doamne. Dar oile s-au corcit de tot, și Tu n-ai mai găsit oi pe pământ acum, la venirea Ta, și în loc de oaie este altceva, Doamne, de nici moșii și strămoșii nu-și mai cunosc satele și rudele atunci când au zilele lor de pomenire și de umblare pe pământ. Și de n-ar fi cerul să-i mângâie pe ei, ar sta numai în lacrimi până și drepții Tăi, Doamne. …Și acum mă întorc în Tine. Și acum mă dau celor ce sunt acum poporul Tău și le spun așa: dacă Domnul n-ar fi păstrat o rămășiță, o rămășiță aleasă prin har dintre cei din urmă a celor dintâi, cum Și-ar fi putut El face Ierusalim nou pentru venirea Sa de azi, o, copii ai Sionului, care aveți pe masă pe Miel în toată slava Sa, Trup și cuvânt pe masă? Mă apropii de voi și cuvin- tez, că H[Xr& Z[ H[[]H[[]蛝 Z[p蛙Y\ZKZ[KB[ZK[HHٰ蜲&Z]H[\ H]]]\H\HH2&ZHXHY[]2&ZHXH ]Y\\[[HK0뛂ZZ[ ܝZXH1 [[]蛝\H\H[[ۋr&XH[H\Hܚ\0뛈ܛKZHZB[[ZHH ]Hݘr& \1 1 Έ0\[r&H]H][[HZK H[XHZHHH\B1 p蛝HܙXHH H[\[]蛝[[[ZKH[\H 2&ZHYr&]H[[0뛈\&ZHH1 p蛝[HH  XH]蛝2&ZHH  2&[ XZ[ٰ蛝p蛙Y]ܝ[ X r&BYXH2&ZHr&H0뛲&[YH\\XH2&ZHYHH\H؛\ [[HKX\[HYXH2&ZB0蛜[ZH[H蛙X] \H[r&HZXK2&ZH[ \1 H H [Yr&HXܙ][Xܝ[ZH H[HKH0뛜 Hr&]HZH[Z[&H2&ZHZ[&ZK0\[r&H]H][[HZK [[\HH 2&ZH]H [YXHH2&]]KZ[܈[\K [r&H[\H[H]蛝[\B؛\ \HHH  2&[ 0뛈[ H[YXH\[ZHY]Hܝ[H][HYXHXr&H2&ZBܙYXK\H0\[XH[XH[[ZHH[ 2&ZH\HܙXHH0뛈\[Y]H؛ܰ蜙XHKH0뛜 [r&HZH\Xr&H\HܙYr&KZ[ [[XH؛ܰX[HH۝[ K\2&ZB]蛝 2&ZHX\XH]H]\XHܙY[&ZK2&ZHXr& ]HX\XK H][H蛙[[\HXr&B][ZK][H2&ZHܙY[&H]HHKXK[Y[0뛈KX\[[0&ZHXH\ H][2&ZH[X^ ˜H[\2&ZH]蛝 [Z[)[[KZKXH蛝]Xr&H[H ܘ \XHKKX[H0\ؚ]HZHHZ[BXX[ZH[K][ X[\HZ[HXX\H2&ZHXr&HXX[ZHHH YKr&XH[H[H\BXH0뛈ܚ\\[H[H[Hٰ蜲&Z]H[\ [[KKX[H\܈HH ZHZK2&ZH HB0蛙HH܈H YHZH\[Y[XH2&YH[ܚH2&ZH0蛱 [ܚKX\]Hq [HZN1 [HBXܝK[[KH ܙX\ X X]H ] 1 [H܈Z[\H\H[[0뛝H&K1 [K[[K蛙[1 H[ܚH2&ZH0蛱 [ܚK ZKYHZ[1 H[XHٚ[&[܈\H0蛚\\1 [\XHHH]XHXH[\q \HHHXH[0K[[K0㛝r& ZH YHZ\X\  ޝ]1 B]HܛY[HHH1 p蛝 0㛝r& ZH r&ZH\H X[HXHHH[K0㛝r& ZH Xܙ^BXܘ\XH\HHHHXHHHZK ]Hr&XHKX[Hݱ &Z]HZK[[K[Z[[Z[[Z[$r&XHH\[H[[HZHHH\2&ZHܙY 2&ZH\Hܙ\\[Xˈ]HY\]KY\]Bq ܛ\HZHH ZH2&[0뛈Z[r&]\ZHH\2&ZH X[ZHp蛙XHXX\[܈]K2&ZBܛ[ H[\\[܋\[XˈH[H2&KXH蛝]Xr&HHH[HKXZH^ZY\]BZHH HX ZH\[Y[XHZYH0뛈]1 \KH]H q \ HZH\H1 p蛝 \[XZ[ XX\HH[Y\XH܋2&KX[H]p蛙Y\H0뛈]XHHH\\HH\[ 2&KX[H]Hܝ[Y]HH^H [ r&]HH ܘ \XHZ\[ZH2&ZHHZ\\ZKHKXZHZ]]2&ZH XZHX\]H][[H]1  q YHY\]H0蛜]1 2&ZHH[[ ][[Hp蛙Y\XHYXH蛙XBL