A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 52

Trâmbiţele apocaliptice Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfântului ierarh Spiridon, din 25-12-2001 *** Când Domnul vine pe pământ, nu mai este timpul, ci este Domnul, al șaptelea înger Care sună peste pământ, căci scris este: «Când va trâmbița al șaptelea înger, timp nu mai este, ci este Domnul; Domnul învăluit în nor, și pe cap cu curcubeu, și cu fața strălucind ca soarele, și cu picioarele ca stâlpii de foc, strigând cu glas puternic, ca un leu, ridicând dreapta către cer și jurând pe Cel Viu în veci că timp nu mai este, ci este Domnul cu taina Lui săvârșită pe deplin, precum bine a vestit în timp robilor Săi proorocii». Amin, amin, amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Botezului Domnului, (Boboteaza) din 19- 01-2002 *** O, poporul Meu, toate darurile cele pentru ziua venirii Mele cu sfinții, toate le-am pus peste tine ca să te fac cale a Mea de la cer la pământ și să vin și să Mă odihnesc cu Tatăl și cu sfinții în lucrarea Mea cu tine pe pământ. Ți-am spus din vreme că vor veni noroade până la acest munte de har ca să ia din legile Domnului, că scris este: «Vor curge popoare spre Domnul ca să învețe căile Lui, căci din Sion va ieși legea, și Cuvântul lui Dumnezeu, din Ierusalim». Amin. O, poporul Meu, ți-am pus nume mare, fiule. Nu mai este pe pământ nume ca al tău, că e din cer numele tău, și ceea ce a fost iarăși este, și este din cer. Te-am numit Sionul Meu, muntele din care se revarsă peste pământ legile vieții, căile vieții, poporul Meu. Te-am numit Ierusalim nou, că am luat din cer și am adus peste tine venirea Mea, calea Mea de la cer la pământ. Izvorul cuvântului Meu curge din Mine peste pământ de aici, din locul în care te-am așezat Eu pe tine, din grădina în care M-am așezat Eu cu voi, copii care-Mi stați la gura izvorului Meu ca să-l luați și să- l dați celor însetați, că nu e om pe pământ care să mai aibă apă, fiilor, și e ars omul de sete și nu mai găsește pe nicăieri să bea. Dar Eu am pus în vas și am strâns ca să fie, și apoi Mi-am făcut loc peste pământ cu voi și am scos din vas și am stropit pământul, și el a odrăslit din loc în loc, și Eu Mi-am făcut popor nou și ies cu el în calea omului și îl îmbiu pe om la izvor ca să bea și să știe că este Dumnezeu pe pământ ca și în cer. Amin, amin, amin. Am avut un vas în care M-am strâns ca să fiu pe pământ în vreme de secetă și am lăsat apa pe pământ, și vasul l-am luat și l-am dus la Tatăl, ca să vadă Tatăl lucrul Meu și să I-l dau Lui după ce pe toate le-am supus pe pământ. Am avut pe trâmbița Mea din care am suflat pe pământ cuvântul Meu cel de la sfârșit de timp. O, Verginico, Îmi iau iarăși trâmbița și grăiesc prin ea, că e sărbătoarea ta în cer și pe pământ, în mijlocul poporului sfânt. Tu ai fost și ești trâmbița Mea din care Eu am sunat mai înainte de venirea Mea ca să pot veni apoi pentru tot omul de pe pământ, și așa am făcut. Era zi de duminică atunci când tu te-ai născut trup pe pământ, și a fost ziua aceea ziua bucuriei Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Care Și-a făcut apoi cuib în pieptul tău, în trupul tău, Verginico, vreme de douăzeci și cinci de ani. O, și cât te-am pregătit până ce am ieșit Eu în ușa cortului tău și am grăit din Mine și din tine cuvântul Meu peste pământ! O, și prin câte cuptoare te-am trecut ca să te fac aur lămurit, Verginica Mea! Iar acum tu ești cu cerul cel nevăzut și Eu te fac cuvânt înaintea Ierusalimului, în mijlocul căruia Eu stau și lucrez din Tatăl facerea din nou a lumii. Amin, amin, amin. 52