A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 5

Trâmbiţele apocaliptice *** ... Pe vremea când Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era în planul Meu, când se profețea că Se va naște Domnul Iisus Hristos, diavolul o urmărea să fie nimicită. Tot așa și astăzi, când Domnul profețește ca omul să știe planul lui Dumnezeu ca să se sfințească, iată că un grup de diavoli urmărește pas cu pas să nimicească lucrarea Noastră. Și atunci am zis: «Ia pruncul și mergi în Egipt și stai acolo, până se va sfârși uneltirea». Crezi? Așa grăiesc și în vremea de astăzi. Înarmați-vă bine, să nu rămâneți fără de Mine, că au ieșit din iad diavoli care urmăresc să nimicească această lucrare și pe trâmbița Mea. Vai celui ce face vânzarea lucrului Meu de astăzi! Vai de tine care ai făcut drum diavolului ca să-Mi faci stricăciune! … O, vine vremea, cum vorbește omul cu telefonul, așa veți vorbi voi cu Domnul. Vine vremea că trupul acesta va fi mânuit de toți, ca să vorbească cu Mine. Va fi purtat în văzduh cu avioane, va fi purtat cu trenul și veți zice: „Unde e trâmbița Domnului?“. Și va dori poporul acesta să o vadă, și va zice că a murit. Și nu a murit, e în viață. De ce? Că e scris că va părăsi locurile unde a stat, și nu va mai fi. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 04-08-1973 *** ... Uite, trâmbița Mea n-a fost niciodată în durerile de astăzi. Ai grijă de ea, tată. Ce zici, va fi cărare să mergi cu ea pe cale? Unii o alungă, unii o disprețuiesc, unii nu o ascultă, și aceasta îi aduce moarte. Dacă acestea n-ar mai fi, trâmbița Mea s-ar bucura, dar lovitura ajunge până la suflet. Cum era trâmbița Mea odată când cânta: „Raiule, grădină dulce, din tine nu m-aș mai duce!“, pentru că în rai petrecea. Era brațul creștinului plin de flori. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 20-02-1974 *** ... Prețuiți trâmbița prin care vă fac această lucrare; prețuiți trâmbița care vă stă în față. Copilașii Mei, dacă Dumnezeu, Care a venit în mijlocul vostru, HXXH XHXr& ™[][܈0뛘[ HZ[Xr&H0蛱 HZ[K \]H\H][HH\] \[H؛ܰBX\HXHH˂^\[]蛝[ZH[[^]K[ LL LNM][KXX\1 Xr& [ܲ&HH[K2&ZH蛙2&KYH܈HZ[K ܘr&]HHZ[KXr&H\HX\\ 2&ZH\[\H[[[ZHZ\\˂^\[]蛝[ZH[[^]K[ L LNMq H[r&ZZHYZK蛙Xr&HHXr&HYXHH[Kr&HHX 2&ZHHX\KX[Z[K&ZH[H 0뛙ܚZr&]HHXHH XZHYX]1 蛙H[H]O[r&Z[܋r&[HY[KX[BX]Xr&H[Hr&H]H[H0\1 ܘr&HH H]r&H \r&K2&ZH[HX]Xr& ™H[H[K[HZK[H X[HX]H]Y2&ZHH[Y[[ZZ[[܋2&B[H ]XX\HH ]r&H[KH RHXZH[[^]H[XH ܘX[ZKH ]HHr&Z[B&ZHr&ZH2&ZH ܘXZH2&ZH0\1 ܘr&ZK[HXܘ]2&ZH[[&K[HXܘ]2&ZH[ Y ܚK[HXܘ]2&ZB