A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 48

Trâmbiţele apocaliptice de dinaintea arătării slavei Mele venind cu sfinții și cu îngerii întru slăvită venire, și v-am înfășurat în lucrare de taină ca într-un veșmânt, iar Eu, Domnul, M-am făcut cuvânt de deasu- pra voastră și v-am așezat să-Mi sfârșiți de scris cartea venirii Mele cu judecata pentru fiecare faptă, cartea judecății făpturii, cartea înnoirii facerii. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfintei Virginia, din 14-12-1999 *** Iată numele Meu cel tainic, cu care am venit să răscumpăr făptura. Mă acopăr cu cuvântul Meu, făcând din el haina Mea de Judecător, ca atunci când voi fi fără ea, să fiu Mântuitor, să fiu văzut Mântuitor. În Scripturile venirii Mele așa stă scris: «El are nume scris pe care nimeni nu-l înțelege decât numai El, și numele Lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu; și din gura Lui iese sabie ascuțită ca să lovească pe păgâni cu ea. Și pe haina Lui și pe coapsa Lui are nume scris: Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Judecătorul». Eu sunt Cel ce rătăcesc prin pustiul neamului omenesc de mai bine de patruzeci de ani. Timp de patruzeci de ani am lucrat tainic lucrarea învierii făpturii (1955-1995, n.r.) și am pus mereu la lucru slugi pentru planul venirii Mele cu sfinții. După patruzeci de ani am ieșit biruind încuietorile în care omul cel mincinos Mă ține sub tăcere, Mă ține nevăzut de oameni. Dar am ieșit cu poporul Meu din zilele acestea și l-am pus să cânte peste pământ cântarea celor răscumpărați, cântarea Mea, cuvântul Meu, care cheamă la viață pe tot omul, trâmbița de înviere, cel de al șaptelea înger, Domnul, Eu și cartea judecății făpturii. ... Iată-Mă, am venit! Sunt îmbrăcat pe deasupra cu haină tainică. Haina cea tainică este cuvântul Meu. El Mă acoperă și se face haină de judecător, ca atunci când Mă voi dezbrăca de ea, să fiu Mântuitor. Amin, amin, amin. Eu sunt Cel ce am spus: «Să nu credeți că Eu vă voi învinui la Tatăl. Cuvântul vă va judeca și vă va învinui, că nu l-ați urmat mai înainte ca Eu să vin». Iată, în zilele cele din urmă cuvântul Meu este haina Mea, care-Mi acoperă trupul, care-Mi schimbă numele și Mă numește Cuvântul lui Dumnezeu, numele Meu cel tainic, care se răzbună pe semeția împăraților și a arga- ților, a celor mici și a celor mari, căci voiesc să sfârșesc din om semeția și să-i dau în loc umilința. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din ziua a doua de Paști, din 01-05-2000 *** … Duhul sărbătorii de azi adună lângă voi soli cerești. Trâmbița Mea Verginica, însoțită de apostolul Andrei, vin la voi cu Mine, că e sărbătoarea lor alături de sărbătoarea grădiniței Mele de la voi, căci sărbătorim grădinița cuvântului Meu și pecetluirea ei cea de acum nouă ani, și apoi sărbătorim pe Andrei, ucenicul Meu cel dintâi, și apoi pe Verginica, trâmbița Mea. Acum douăzeci de ani ea s-a așezat la porunca Mea lângă Mine în cer după ce Eu am suferit în ea pe pământ cu suspinul Meu, cu durerile Mele. Cât a stat ea pe pământ după ce Eu am așezat-o în lucrul Meu cu ea, am suspinat și am suferit în ea, și ea a suferit în Mine, și a fost tot un suspin vi r&HZH0뛈Z[K&ZHHH2&ZHZ[K[\[X\H2&ZH\\\ H]X\XHYXH0뛈XK ]HY\X[H[BK2&ZHr&XH1 X[H0뛈XK2&ZH[ܝr&[K2&ZHq \XH0뛈XH[HK\H[HX] [H\ \[ZHH \Hܝ[HX\1 \XH]ZHY[K]蛝[Y]H\XH[XHH]\[[\܋&ZH\ܝ[\XK[HX] [H\2&ZHKX[H][[2&ZHKX[H\ ]H[H]H0뛈XH蛙ܘX[B]蛝[Y]H[XK蛙XHH ޝ]HH\[ZKXHZ\]H]HYXHXH[ B