A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 46

Trâmbiţele apocaliptice Eu, pe pământ cât am stat, Mi-am acoperit slava. Am fost Dumnezeu adevărat din Dumne- zeu adevărat, dar am stat între oameni ca un om, am stat fără de slavă. M-am arătat când și când cu putere, ca un Dumnezeu, făcând lucrările cele peste fire ale Tatălui Meu Cel nevăzut. M-am arătat când și când Fiul Tatălui ceresc prin mărturisirea Tatălui, Cel de deasupra Mea și Cel dină- untrul Meu. M-am arătat când și când, însoțit de lumina îngerului Meu, ca să Mă mărturisească îngerii, nu Eu. Venea îngerul Meu și Mă cuprindea în lumina lui de jur împrejur, și apoi se ascun- dea pentru smerenia Mea și a lui. Și a venit îngerul Meu când Tatăl M-a ridicat la cer, și s-a făcut nor îngerul Meu și s-a așezat între Mine și cei ce Mă priveau când Tatăl Mă ridica. Îngerul Meu cel fără de trup M-a acoperit mereu când lucram lucrarea Tatălui înaintea omului, înaintea lui Israel, așa cum astăzi stă iar între Mine și cei ce primesc cuvântul Meu, că este îngerul Meu din care Eu, Domnul, sun peste pământ trâmbița a șaptea, după cum este scris în Scripturi de trâmbițarea celui de al șaptelea înger pentru deschiderea cărții judecății. Voi veni numaidecât la voi, copii din grădina Mea, și voi grăi cu voi despre îngerul Meu. Acum însă voiesc să-i spun lui antichristul că nu se poate face îngerul Meu, și că Eu voi veni, precum M-am și suit, cu îngerul Meu. Amin, amin, amin. Îngerul lui e din duhul lui făcut, iar el și-a pierdut mintea și nu știe ce este înger și nu știe ce este Hristos, și ca să știe, îi spun Eu. Amin. Îi spun Eu: Eu sunt foc mistuitor, care arde pe antichristul. Eu sunt sabie bine ascuțită la amândouă capetele, care taie până la os pe antichristul, care nu poate să facă ce fac Eu. Eu sunt nor de aco- perire pentru fiii cerului pe pământ, așa cum am și fost. Eu sunt Hristosul Tatălui, iar el este diavol. Eu sunt Judecătorul, iar el este judecatul; el, și toți slujitorii lui, care sunt îngerii lui, îngerii lui antichrist cel roșu, roșu peste tot, așa cum s-a născut și a trăit din sabia lui, nu de la Mine, că dacă trăia de la Mine, nu se făcea antichristul împotrivitorul Meu și al lucrului Meu cel binecuvân- tat mai înainte de a se naște el. Dar iată, precum omul cel mincinos a căzut din cer la cuvântul Meu rostit de cel sfânt pe pământ, și precum acela care se dădea dumnezeu peste oameni s-a zdrobit căzând din cer pe pă- mânt după ce s-a suit, tot așa minciuna cea de azi va fi mistuită în foc nestins, rostit prin cuvântul Meu, căci antichristul se va sui în curând în cer ca să vină pe pământ, în locul Meu, și să se facă rege. Se va ridica până la cer și se va prăbuși, că în cer este Dumnezeu. Dar el nu crede, bietul de el, că și-a pierdut mintea mai înainte de a se fi născut, și încă din pântece s-a bătut cu cel credincios Mie (Iacov și Esau, n.r.). Fiilor, fiilor, mare taină vă spun spre știință, că precum Eu, Domnul, am venit trecând prin poporul evreu, tot la fel și antichristul cel desfrânat, căci scris este: «Dușmanii omului vor fi casnicii lui». Poporul evreu este căzut sub osânda banului, și banul îl blesteamă și îl osân- dește, căci pe Mine, Cel din cer venit, M-a dat la moarte pe bani. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica pomenirii înfricoșatei judecăți, din 14- 02-1999 *** Fiilor, luați aminte la tainele pe care vi le aduc. Eu am fost slujit de înger și i-am arătat omului să lucreze tot așa, slujit de îngeri. Îngerul Meu va lua foc din focul slavei Mele și îl va arunca pe pământ și va lua foc lumina cea făcută de mâna omului cel fără Dumnezeu, și atunci va înceta tot lucrul făcăturilor omului, și se va stinge înțelepciunea cea din om ieșită și omul n-o va mai vedea, fiindcă ea a fost făcătura omului, nu înțelepciune. Toate se vor opri 46