A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 4

Trâmbiţele apocaliptice ... Eu sunt Omul pe Care nu-L vedeți, și nu acest trup sunt Eu, căci acest trup, știți de unde l-am luat. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 27-10-1965 *** A fost o lucrare la Vladimirești, a fost o lucrare la Maglavit. Fiți atenți, tată, cu lucrarea pe care o aveți în față. Fericit cine va avea parte de această lucrare până la sfârșit. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 16-11-1965 *** Pe Verginica am pregătit-o pentru ca să trâmbițeze întreaga Apocalipsă, pentru pre- gătirea judecății de apoi și pentru pregătirea creștinilor din vremurile din urmă și de acum. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 12-09-1968 *** ... Acest trup de care Mă folosesc pentru voi, e o scară, ca scara lui Iacov, ruptă din scara lui Iacov. Nu o fi ruptă din aceea? Fiilor, fiți atenți, că sunteți în ajunul judecății, sunteți în ajunul morții și al vieții. Copilașul Meu, numai voința ta te va întoarce de la moarte. De ar trimite Dumnezeu toată ceata Sa, nu te poate întoarce, și numai tu singur, cu voia ta, poți învinge. Tată, cine e cu Mine și dorește să fie cu Mine, niciodată nu moare. Maica Mea, dintr-un somn a trecut la Mine; cu trup cu tot a trecut la Mine. Copilașii Mei, vor fi multe făpturi care vor întâmpina pe Domnul. Trupul acesta nu va intra în mormânt, și cu el vei întâmpina pe Domnul și vei întâmpina miile de morți ieșind din groapă și vei vedea pe mama și pe tatăl tău. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 20-01-1973 *** ... Israele tată, Israele, poporul Meu, pregătește-te, tată, că sunt aproape. Nu acest trup, dar acest trup e un semn de la Dumnezeu și este un cuvânt pe care Dumnezeu ți l-a adus în înștiințare. Acest trup e un prooroc, numit al Domnului Iisus Hristos. Să știți că dacă pe acest trup nu-l primiți, nici pe Mine nu Mă primiți. Cine omoară acest trup sau îl chinuiește, sau îl bârfește, sau îl hulește, pe Mine nu Mă primește sau Mă bârfește. De la zidirea acestui pământ, numai prin prooroci și prin profeți am vorbit și am venit, și multe semne și minuni am făcut, ca să știți că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 13-04-1973 *** ...Oițele Mele, dacă vasul Meu nu ar vedea fața și lucrarea Mea și nu ar auzi cuvintele Mele, nu ar fi așa. Cum adică? Vasul Meu, când Domnul Iisus l-a pregătit pentru acest cuvânt, nu avea decât pe mămica sa lângă ea și era în stare grea, și Eu am venit în cuibul lor, la o văduvă și la o fiică curată. Și cât avea fiica aceasta? Avea nouă ani, și a mers așa, în această pregătire, până în anul 1955. Până atunci, numai am pregătit-o. Dacă era o căldare să se vadă această pregătire, nu ar fi fost pe pământ frumoasă ca aceasta. Dar nu e căldare, ci e trup, și în trupul acesta sălășluiește Dumnezeu. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu, din 21-06-1973 4