A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 38

Trâmbiţele apocaliptice nici tu, cel mai mic, lipsit de mana cuvântului Meu, și să Mă ai trup și cuvânt în tine, căci arhiereii Mei sunt din cer peste tine, și îți țin vie și nouă binecuvântarea ta și alegerea ta și iubirea ta cea caldă prin binecuvântare. Să nu ieși, tată, de sub binecuvântare, căci cel ce a apucat să fie binecuvântat prin cuvânt ceresc ca să aducă Mie lucru de folos pentru lucrarea cu- vântului Meu, și apoi s-a făcut nepăsător de binecuvântarea rostită de cer, acela se usucă din pici- oare și se face sterp pentru cer și pierde și ce mai are și cade în patimi de ocară și în duh potrivnic lui Dumnezeu și se face dușman lui Dumnezeu și rob satanei. Să nu ieși, Israele, de sub binecu- vântare, că vin, tată, și te învăț să nu-ți lucrezi răul tău, să nu te faci dușman al tău și al Meu așa cum s-au făcut cei care s-au lăsat în robia firii lor, căzând în necredință. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu la sărbătoarea sfinților trei ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan, din 12-02-1997 *** Amin, amin zic ție, Verginico: te voi purta cu Mine prin văzduh și voi rosti peste toți ne- credincioșii care cunosc Scriptura și nu vor să vin s-o împlinesc, voi rosti peste ei că tu ești trâm- bița Mea din care am sunat Eu și Mi-am anunțat venirea Mea cea de a doua. Am ieșit mai întâi cu cartea Mea pe care am scris- ɥɧ"mф"eɥɄ5ɔ "eє ՠ)є  "e  5չ ٕѕѽєɝ"e7 ٽ ̈́ а"e)ٕԁ5 Ё"m5"eɥЁɥѥյ ͔ ͏ "e) ɕ "e ͔ɕ ѕ͏ "eѽ յ͔͍չՈɕ"o "eմ Ѓ"eչ)ٕЁQ ɥ55Ʉȁɕԁ͔͍չ"éԁ5)ɕ"e ջ յٕѕٕɥ5"e єɕ͔ٽ)ɔɕ"e+L<հԃ"eյհ԰ԁɕյQ "mQ)մ ɕ ԁɅհS ԰ȁյԃ"eѥչȁ QԁՅЁ)Q͍́Ո  հS ԁɕ"eQ"eЁ "eѤ)є͍ɥ̃ѕQɕ հS ԁɕ́ձդS ԁԁل)եЁ а Qԁٕ ɥդ"eٕɕԁٕє є Ѓ"e;"mٕ)ٕɕ"e ͍յ Ʌɕȁɕ"e"eMɥɥȁԃ"e Ё԰)ȃ"eѥհٕձդфєMɥɄɔչɔհԃ"e )հ