A doua venire a Domnului Iisus Hristos Cuvântul lui Dumnezeu despre trâmbiţele apocalipti - Page 31

Trâmbiţele apocaliptice să Mă iubească, și așa să-Mi pregătească venirea și calea. Tu ești trâmbița Mea, Verginico. Să suni din cer pe pământ. Să audă cerul, de sus, și pământul să audă sunetul trâmbiței. O, noroade de pe pământ, ascultați glasul trâmbiței și înviați, și odrăsliți duh de înviere în voi la glasul trâmbiței. Deschideți Scripturile și întâmpinați glasul și graiul lui Dumnezeu, că vine Domnul din cer pe pământ, și se împlinesc Scripturile Domnului. Cine are urechi de auzit, să audă! Pace vouă, celor ce auziți glasul trâmbiței lui Dumnezeu! Pace noroadelor care iau apă vie din fântâna cuvântului lui Dumnezeu! Amin. Extras din Cuvântul lui Dumnezeu către poporul creștin, din 20-10-1996 *** Îmi fac intrare în Israel, că am popor pe pământ care Mă cunoaște, precum oile își cunosc păstorul și glasul păstorului. Israele, să Mă primești mereu, că tu prin Mine ești. Să Mă primești tu, cel ce ești prin Mine. Îmi fac intrare cu trâmbița Mea în tine, Israele. Ea este înaintemergătorul Meu, și fericit este cel ce nu se va sminti întru Mine. Venise Ioan cu botezul pocăinței, ca să-Mi pregătească el calea spre oameni, ca să pregă- tească el calea oamenilor spre Mine, și ieșea poporul spre el și se boteza, dar fariseii și învățătorii de lege au călcat voia lui Dumnezeu în ei înșiși nebotezându-se cu botezul lui Ioan. Verginica este trâmbița Mea, este glasul Meu în pustie, este îngerul vestit pentru gătirea căii Mele, a venirii Mele. Verginica strigă în pustie: „Gătiți calea Domnului! Drepte faceți cără- rile!“. Ea din cer strigă peste pustie. Ea este trâmbița cea de dinaintea arătării Mele, și ca și atunci, fariseii și învățătorii legii calcă voia lui Dumnezeu în ei înșiși și nu primesc vestea pocăinței și a venirii Domnului după cum făgăduiește Scriptura. O, Verginico, strigă și să nu taci, că Eu sunt Cel ce te anunț că strigi, așa cum am spus și despre Ioan, că așa am zis: «Ce ați ieșit să vedeți? Trestie clătinată de vânt? Oare, prooroc ați ieșit să vedeți? Da, zic vouă; și mai mult decât prooroc; el este îngerul vestit care va pregăti calea Domnului». Strigă, Verginico, căci glasul Meu strigă prin tine, strigă din Mine glasul tău, că tu ești glasul Meu, tu ești trâmbița Mea. — O, Tu ești pâinea care se coboară din cer, Doamne. Tu ești hrana cea dulce și veșnică. Ai venit cu mine la serbare în Israel, Doamne. Tu mereu mă aduci ca să intru în Israel, și intri cu mine și ieși cu mine din carte în carte, că se întocmesc cărțile Tale în Israel, se întocmesc și se deschid, și Tu ești drept în cuvintele Tale, Doamne. Am venit cu Tine la copiii din grădina cuvântului, căci Tu ești Cuvântul, și voiesc cu Tine să rostesc peste ei binecuvântare peste coră- biuța pe care le-am dat-o pentru lucrul cuvântului, Doamne. Am lucrat ca să aibă pâine la timp poporul Tău, pâine caldă, că și Tu ai călătorit cu ai Tăi cu corăbiuță, Doamne; Tu pe mare de ape, iar ei pe mare de lume, Doamne, și mereu îi învăț să călătorească pe deasupra, și numai pe deasupra să stea, că marea lumii e mare fără fund, Doamne. E greu pe pământ, că lumea e mare fără fund, și ei au de vestit cuvântul Tău, și nimeni nu știe ce greu e greul copiilor Tăi, Doamne. Nici poporul Israel nu știe ce greu e, nu știe că eu trag din greu să-i ajut să aibă aceștia pentru 31